Gratis en anonieme online ondersteuning voor jongeren

23 juli 2020
JongereMan-Smartphone
Zorgtransitie
Nieuws

Zes bekende hulporganisaties hebben hun krachten gebundeld om een online platform voor jongeren te creëren waar zij terecht kunnen voor hulp of om gewoon even hun hart te luchten. Daarvoor is de website Jongeren Hulp Online in het leven geroepen. Hiermee wordt ook voorkomen dat jongeren tijdens hun online zoektocht naar hulp verdwalen in het woud van instanties, hulpverleners, websites en bedrijven.

Jongeren Hulp Online is een initiatief van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en Alles is Gezondheid. Er zijn momenteel zes organisaties en hulplijnen die hun diensten via de website Jongeren Hulp Online aanbieden: De Kindertelefoon, De Luisterlijn, @ease, PratenOnline, MIND Korrelatie en 113 Zelfmoordpreventie. Behalve dat deze hulporganisaties samen veel problemen van jongeren kunnen tackelen met passende (eerste) hulp is de hulp die geboden wordt ook gratis en kunnen de jongeren, indien gewenst, anoniem geholpen worden.

Laagdrempelige ondersteuning

Het soort ondersteuning dat geboden kan worden verschilt van het praten met een vrijwilliger over gevoelens tot het inroepen van de hulp van een professional als blijkt dat de nood in een bepaalde situatie zo hoog is dat professionele hulp noodzakelijk is. Iedereen die via de wegsite met een van de hulporganisaties in contact komen kunnen altijd rekenen op een luisterend oor, tips, adviezen en, indien nodig, doorverwijzing.

Het doel van Jongeren Hulp Online is het creëren van een vertrouwde plek waar jongeren op een laagdrempelige manier toegang kunnen krijgen tot directe hulp. Met middelen die jongeren tegenwoordig veel gebruiken, zoals chatten, appen, mailen, maar ook telefonisch. Op de website krijgen jongeren door het invullen van hun leeftijdscategorie en de voorkeur voor het soort contact direct een advies van de de voor hen meest geschikte organisaties.

In de eerste fase van het NCJ initiatief ligt de nadruk op het bundelen van online ondersteuning via de website. Daarna wil het NCJ, samen met de deelnemende organisaties, gaan kijken naar een eventuele uitbreiding van het initiatief met e-health toepassingen. In 2017 startte het NCJ al een samenwerking met TNO voor de ontwikkeling van een e-health platform voor jeugdgezondheidszorg.

Jongeren risicogroep tijdens coronacrisis

Tijdens de coronacrisis werden jongeren vaak genoemd als de groep die, als het gaat om de fysieke gevolgen van een besmetting, zich over het algemeen weinig zorgen hoefden te maken omdat bij hen de ziekteverschijnselen vaak beperkt bleven tot lichte klachten. Toch waren, met name om de verspreiding van het virus te voorkomen, de lockdown en contact beperkende maatregelen ook voor hen van toepassing. Scholen gingen dicht, vakanties, evenementen en (examen)feesten werden afgelast met als gevolg dat de verveling toesloeg en eenzaamheid op de loer lag.

In juni 2020 waarschuwden het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Trimbos Instituut dat de coronacrisis voor meer psychische problemen kan zorgen. Daarbij werden ook jongeren genoemd als een van de risicogroepen. De onzekerheid die de coronacrisis met zich meebracht voor de (nabije) toekomst door alle genoemde beperkingen maken het extra zwaar voor jongeren die al kampen met psychische klachten zoals somberheid, stress of angsten.

Hulporganisaties wil deelnemen aan dit initiatief kunnen contact opnemen met Wico Mulder: (wmulder@ncj.nl, 06-28358871) of Cuno de Haas (cuno.de.haas@allesisgezondheid.nl, 06–45489676).