Groeiende patiëntenstromen managen met online screening

ma 23 maart 2020 - 11:02
VitalHealth-CoVid19
Zorgtransitie
Nieuws

Door middel van online screening kan Philips zorginstellingen helpen met het managen van de groeiende patiëntenstromen. Het betreft een aanpasbare corona-vragenlijst, als onderdeel van de Philips Patient Reported Outcomes Management binnen Questmanager van VitalHealth. Momenteel wordt Questmanager al bij meer dan 100 ziekenhuizen wereldwijd ingezet voor het uitvoeren van diagnose-, kwaliteits- en effectmetingen in de zorg.

Patiënten vullen de online vragenlijst thuis in. De zorgverlener analyseert de resultaten en wijst de patiënten middels die online screening vervolgens toe aan een bepaalde risicoklasse. Op basis van die indeling kunnen vervolgens de juiste acties ondernomen worden. Bijvoorbeeld door het geven van een passend advies.

Minder besmettingen door online screening

De online screening voorkomt onnodige bezoeken aan huisartsen en ziekenhuis en kan dus ook bijdragen aan het beperken van verdere besmettingen. Philips benadrukt dat de online vragenlijst geen vervanging is voor reguliere- of spoedzorg.

De samenwerking tussen zorginstellingen en externe callcenters kan de toename van patiënten verder stroomlijnen. Die callcentra kunnen de toename van telefonische vragen opvangen en doorsturen naar de juiste plek. Dit geeft zorgverleners meer tijd zicht te richten op patiënten die met de grootste zorgbehoefte.

'Druk op de zorg verlichten'

In Nederland heeft het Groene Hart Ziekenhuis deze oplossing in gebruik genomen. "Hiermee willen wij de druk die nu op de zorg staat verlichten", aldus Ronald Liem, afdelingshoofd Chirurgie. “Samen met de huisartsen en de GGD kunnen we ons nu richten op de meest urgente gevallen."

Liem voegt daar aan toe: "De oplossing laat ons op basis van de antwoorden bepalen welke patiënten geen extra zorg nodig hebben. Deze patiënten sturen we RIVM-informatie over besmetting met het coronavirus en houden we zo nodig thuis in de gaten met geautomatiseerde vervolg-surveys. De patiënten met een hoge risicoscore worden door een callcenter gebeld voor aanvullende informatie. Als in het callcenter bepaald wordt dat er zorg nodig is, wordt de patiënt naar de huisarts verwezen. Deze kan vervolgens de nodige zorg verlenen of doorsturen naar het ziekenhuis.”

Door de huidige uitbraak van het corona-virus wordt nog maar eens duidelijk dat toepassingen voor online zorg, en e-health, een serieuze bijdrage kunnen leveren. Niet alleen aan het beperken van de verspreiding van het virus, maar ook aan het vergroten van de capaciteit van de zorg. Er kunnen, met dezelfde capaciteit, meer patiënten geholpen worden.

Vorige week lanceerde ICT&health een website waarop partijen informatie over werkende oplossingen voor zorg op afstand kunnen plaatsen.