Gronings project voor betere zorg op afstand gestart

17 februari 2021
Videobellen-Dokter-3
Samenwerking
Nieuws

Deze week is het startschot gegeven voor het project 'In contact in de zorg' van Zorgbelang Groningen. Doel van dit project is het slimmer organiseren van de zorg door een effectieve inzet van 'zorg op afstand'. Denk daarbij aan toepassingen als beeldbellen en telefonische consulten. Twee 'zorg op afstand' toepassingen die onder druk van de coronacrisis het afgelopen jaar binnen zowel de eerste- als tweedelijns zorg een enorme groei doorgemaakt hebben.

Met het project willen de samenwerkende partners zorg op afstand verder ontwikkelen vanuit het perspectief van patiënten en hun naasten. Daarbij staan de inzet van beeldbellen en telefonische consulten centraal, maar zullen ook andere vormen van zorg op afstand niet uitgesloten worden.

“In het project verkennen we eerst wat er al aan ‘zorg op afstand’ gebeurt bij de samenwerkingspartners en brengen we de wensen, behoeften, ervaringen en verwachtingen van patiënten, naasten en zorgverleners in kaart. Vervolgens gaan we samen aan de slag met verbeteringen, waarna we kijken wat we hebben geleerd en hoe we dat in onze provincie verder kunnen toepassen”, vertelt Jolanda Fritsma, projectleider van Zorgbelang Groningen.

De opmars van zorg op afstand

De coronacrisis zorgde er in 2020 voor dat een groot deel van de reguliere zorg stil tijdelijk opgeschort moest worden en dat voor de (acute) zorg die wel nog doorgang kon vinden fysieke, op locatie van huisarts of ziekenhuis, afspraken niet of nauwelijks mogelijk waren. Daarmee groeide in zeer korte tijd het aantal zorginstellingen waar telefonische- en beeldbel consulten hun intrede maakten of uitgebreid werden. Onderzoek, tijdens de eerst coronagolf, toonde aan dat bijna driekwart van de huisartsen e-health en zorg op afstand toepassingen inzetten. Een jaar eerder was dat nagenoeg nul procent!

“Het is mooi dat er wegen werden gevonden om het contact met de patiënt te onderhouden. Maar omdat het noodgedwongen zo snel ging, hadden patiënten en hun naasten weinig invloed op de manier waarop dit ging. Zo kwam het voor dat een patiënt een (beeld)belafspraak had om 11 uur, maar al om 10 uur werd gebeld. Dat lijkt misschien prettig, ‘dan heb je het maar gehad’, maar hoeft dat niet te zijn. Bijvoorbeeld omdat die patiënt een naaste bij het gesprek nodig heeft – als steun of om wat gezegd wordt te onthouden – die er op dat moment nog niet is,. Wil ‘zorg op afstand’ echt effectief zijn, moet deze dus aansluiten op de wensen, behoeften, ervaringen en leefomstandigheden van de mensen om wie het gaat”, aldus Jolanda Fritsma.

Efficiënter en effectiever

Het project moet bijdragen aan het effectiever en efficiënter maken van de zorg. “Passende ‘zorg op afstand’ draagt bij aan de kwaliteit van leven van de patiënt en naaste. Een patiënt hoeft minder vaak naar het ziekenhuis en krijg de zorg op het voor hem of haar juiste moment. Dit is niet alleen prettig voor patiënten, maar ook voor zorgverleners. Zij hebben meer mogelijkheden om de zorgverlening aan te laten sluiten op wat de patiënt nodig heeft”, zo besluit Fritsma.

Door dit project wordt zorg effectiever en efficiënter. “Passende ‘zorg op afstand’ draagt bij aan de kwaliteit van leven van de patiënt en naaste. Een patiënt hoeft minder vaak naar het ziekenhuis en krijg de zorg op het voor hem of haar juiste moment”, aldus Jolanda Fritsma. “Dit is niet alleen prettig voor patiënten, maar ook voor zorgverleners. Zij hebben meer mogelijkheden om de zorgverlening aan te laten sluiten op wat de patiënt nodig heeft.”