Groningse huisartsen en Martini Ziekenhuis gaan digitaal consulteren

15 april 2019
male doctor in white coat with laptop at hospital
Eerstelijn
Nieuws

De leden van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) en het Martini Ziekenhuis starten na een proef van een jaar officieel met digitale consultatie tussen de huisarts en medisch specialist. Zorgverzekeraar Menzis was vanaf het begin nauw bij de proef betrokken. De initiatiefnemers willen het digitaal consult snel naar andere ziekenhuizen uitbreiden.

Het Martini Ziekenhuis en de GHC begonnen in mei 2018 met een proef met digitale consultatie tussen huisarts en specialist. Het doel was destijds om er voor te zorgen dat de patiënt vaker bij de eigen huisarts onder behandeling kan blijven en zo het eigen risico niet aan hoeft te spreken voor een consult in het ziekenhuis. Het ziekenhuis en de coöperatie hebben de benodigde beveiligde digitale omgeving samen met ICT-bedrijf Calculus ontwikkeld.

Uitbreiding digitaal consulteren

Bij de digitale consultatie stelt de huisarts digitaal een vraag aan een medisch specialist over een patiënt, zoals over de benodigde medicatie bij een behandeling. De medisch specialist beantwoordt deze vraag van de huisarts binnen twee werkdagen. Het streven van de betrokken partijen is om deze werkwijze naar andere ziekenhuizen uit te breiden.

Deelnemers aan de pilot Digitale Consultatie waren huisartsen die regelmatig naar het Martini Ziekenhuis verwezen, zes grote poliklinieken van het Martini Ziekenhuis en later nog eens drie poliklinieken. Na de als succesvol beschouwde pilot voeren de GHC, Menzis en het Martini Ziekenhuis deze manier van werken nu officieel in. Inmiddels is het mogelijk om elf specialismen digitaal te consulteren (poli's Maag- Darm- en Leverziekten, Cardiologie, Revalidatiegeneeskunde, Sportgeneeskunde, Neurologie, Urologie, Plastische Chirurgie, Orthopedie en Gynaecologie, Geriatrie en Kindergeneeskunde). De verwachting is dat het aantal specialismen dit jaar verder groeit.

Zorg dichtbij

Etty ter Steeg, accountmanager zorginkoop bij Menzis stelt dat digitaal consulteren past binnen de visie van Menzis: zorg dichtbij als het kan, verder weg als dat nodig is. "Voor de patiënt prettig dat hij op deze manier snel geholpen kan worden en niet hoeft te wachten op een afspraak met de medisch specialist."

De GHC wil het digitaal consulteren uitbreiden naar het Ommelander Ziekenhuis Groningen en de Treant Zorgroep, vertelt Paul Rademaker, bestuursvoorzitter van de GHC: "Deze opschaling naar andere ziekenhuizen past bij onze ambitie om zorgvernieuwing voor de gehele regio te organiseren. Door deze eenduidigheid weet de zorgverlener én de patiënt in de provincie Groningen en Noord-Drenthe waar hij aan toe is."

Voorkomen verwijzingen

Gedurende de pilot zijn tussen 1 mei 2018 en eind februari 2019 zijn er 253 consultatievragen gesteld vanuit 66 huisartsenpraktijken. De verwachting is volgens de deelnemers dat daarmee een flink aantal verwijzingen is voorkomen. Uit een analyse van de digitale consultaties blijkt dat voor 85 procentgeen verwijzing voor hetzelfde specialisme plaatsvond binnen maximaal 31 dagen. Met het digitale antwoord van de specialist was de huisarts in staat de zorg te verlenen.

Cardioloog en medisch manager Christiane Geluk van het Martini Ziekenhuis stelt dat er meer voordelen naar voren kwamen uit de pilot: "Naast het voordeel voor iedere individuele patiënt die niet naar het ziekenhuis hoeft te komen en zo ook eigen risico bespaart, biedt digitale consultatie ruimte op onze polikliniek. Hierdoor vermindert onze telefoondruk en kan dit bijdragen aan het verkorten van de wachttijden. Onze medisch specialisten hopen daar waar het kan meer consultatievragen digitaal te ontvangen van de huisartsen."

Flexibiliteit systeem

De betrokken huisartsen hebben in de evaluatie van de pilot aangegeven blij te zijn met de nieuwe overlegmogelijkheid. Zo waarderen ze de flexibiliteit van dit systeem. Emily Rozing, huisarts bij Gezondheidscentrum Ter Borch in Eelderwolde vond digitaal consulteren bijvoorbeeld eenvoudiger werken dan bellen.

"Bij digitaal consulteren kan ik een vraag stellen aan een specialist op het moment dat het mij zelf uitkomt. Dit scheelt wachten aan de telefoon totdat ik de medisch specialist kan spreken. De specialist kan op zijn beurt de vraag beantwoorden wanneer hij hier tijd voor heeft." Daarnaast wordt de digitale consultatie vastgelegd in zowel het dossier van de huisarts als van het ziekenhuis. Ook deze vastlegging is bij bellen niet het geval.