Search
Close this search box.
Search

Groningse proef met uitwisselen informatie huisartsen en SEH

Huisartsengroep Slochterkring doet samen met Ommelander Ziekenhuis Groningen en het Groningse Martini Ziekenhuis mee aan een proef voor het opvragen van de Professionele Samenvatting van het huisartsdossier op de spoedeisende hulp (SEH). Deze proef onderzoekt wat het betekent om de samenvatting van het patiëntendossier van de huisarts tijdens een spoedsituatie op de SEH, via een uitwisselsysteem, beschikbaar te hebben.

De betrokken huisartsen stellen dat zij positieve ervaringen hebben met het beschikken over de meest noodzakelijke medische informatie van patiënten op de huisartsenpost tijdens de coronapandemie. De zes maanden durende proef moet de meerwaarde van deze gegevens tijdens andersoortige spoedsituaties duidelijk maken, ook als de huisartsenpraktijk gesloten is.

Toestemming voor uitwisselen informatie

Momenteel kunnen waarnemend huisartsen en de HAP de informatie uit de PS al opvragen, maar artsen op de SEH niet. Reden is dat de huisarts de toestemming van de patiënt, die specifiek nodig is voor het uitwisselen van deze gegevens die via een uitwisselingssysteem worden opgevraagd, niet heeft vastgelegd in het dossier. Een onwenselijke situatie, aldus LSP-beheerder VZVZ.

Gedurende de proef kunnen de zorgprofessionals van de SEH’s van de betrokken ziekenhuizen de Professionele Samenvatting opvragen van patiënten die ingeschreven staan bij één van de zeven deelnemende huisartspraktijken. Dit is de speciaal voor de acute zorg vastgestelde samenvatting van het huisartsdossier, vergelijkbaar met de samenvatting die een waarnemend (huis)arts en huisartsenpost al kan opvragen. De samenvatting bevat onder meer informatie over:

  • De huidige gezondheidsproblemen (‘open episoden’).
  • De contacten met de huisarts in de laatste tien dagen (‘journaallijst’).
  • Metingen en uitslagen binnen de journaallijst van de laatste tien dagen.
  • De actuele voorgeschreven medicatie zoals bekend bij de huisarts van de laatste vier maanden.
  • Informatie over allergieën en overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen

Goed informeren

De aan de proef deelnemende huisartsen en SEH’s hebben samen bepaald hoe zij hun patiënten goed kunnen informeren. Zo zijn er leaflets gemaakt met aanvullende informatie over de verwachte noodzaak van medische gegevens bij spoedeisende zorg. Ook wordt extra informatie getoond in de wachtkamer van de huisartsen en de SEH’s en is er berichtgeving over de proef geweest in regionale media. Andere professionals in de regio, zoals SEH’s en huisartsen, LHV Kring Groningen, Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland en Zorgbelang Groningen zijn geïnformeerd over deze proef.

De Professionele Samenvatting van het huisartsendossier wordt opgevraagd van patiënten die van tevoren toestemming hebben gegeven om hun dossier te delen bij een acute situatie, en als de zorgverlener op de SEH de gegevens voor de behandeling wil raadplegen. Patiënten die nog geen toestemming hebben vastgelegd, kunnen dat gedurende deze proef alsnog bij hun huisarts of via www.volgjezorg.nl doen. Voor deze proef is een beperkt samenwerkingsverband ingericht, zodat alleen de deelnemers aan deze proef gegevens kunnen uitwisselen.

Pilots voor gegevensuitwisseling

Er lopen al langer pilots met het uitwisselen van informatie tussen verleners van acute zorg. Zo zijn er koploperprojecten van het programma Met Spoed Beschikbaar waarbij ambulance en SEH en huisartsenposten en SEH’s gegevens van patiënten uitwisselen. Een pilot op dit gebied wordt momenteel breed uitgerold in Zuidwest-Nederland.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
exergaming
Exergaming laat mensen meer en langer bewegen
app
Zuyderland kiest óók voor berichtenfunctie BeterDichtbij
Cardioloog Eelko Ronner van het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft een robotecho ontworpen waarmee sneller en eenvoudiger een hartecho kan worden gemaakt. (Afbeelding: Corbotics)
Sneller hartecho maken met robot
cardioloog
Ieder hart heeft eigen elektrische vingerafdruk
Dragon Medical One MCL
Dragon Medical One bespaart MCL-artsen tot 45 minuten per dag 
preventie
Europese subsidies beschikbaar om preventie digitaal te ondersteunen
Onderzoeksdata Lowlands
Onderzoeksdata verzamelen tijdens Lowlands
Nierschade onderzoek
Zoektocht naar eerder vaststellen nierschade met AI
Longaandoeningen
Nieuwe perspectieven bij longaandoeningen
AI
AI in de diagnostiek van kinderen met een ontwikkelingsachterstand
Volg jij ons al?