Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Groningse proef met uitwisselen informatie huisartsen en SEH

Huisartsengroep Slochterkring doet samen met Ommelander Ziekenhuis Groningen en het Groningse
Martini Ziekenhuis mee aan een proef voor het opvragen van de Professionele Samenvatting van het huisartsdossier op de spoedeisende hulp (SEH). Deze proef onderzoekt wat het betekent om de samenvatting van het patiëntendossier van de huisarts tijdens een spoedsituatie op de SEH, via een uitwisselsysteem, beschikbaar te hebben.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De betrokken huisartsen stellen dat zij positieve ervaringen hebben met het beschikken over de meest noodzakelijke medische informatie van patiënten op de huisartsenpost tijdens de coronapandemie. De zes maanden durende proef moet de meerwaarde van deze gegevens tijdens andersoortige spoedsituaties duidelijk maken, ook als de huisartsenpraktijk gesloten is.

Toestemming voor uitwisselen informatie

Momenteel kunnen waarnemend huisartsen en de HAP de informatie uit de PS al opvragen, maar artsen op de SEH niet. Reden is dat de huisarts de toestemming van de patiënt, die specifiek nodig is voor het uitwisselen van deze gegevens die via een uitwisselingssysteem worden opgevraagd, niet heeft vastgelegd in het dossier. Een onwenselijke situatie, aldus LSP-beheerder VZVZ.

Gedurende de proef kunnen de zorgprofessionals van de SEH’s van de betrokken ziekenhuizen de Professionele Samenvatting opvragen van patiënten die ingeschreven staan bij één van de zeven deelnemende huisartspraktijken. Dit is de speciaal voor de acute zorg vastgestelde samenvatting van het huisartsdossier, vergelijkbaar met de samenvatting die een waarnemend (huis)arts en huisartsenpost al kan opvragen. De samenvatting bevat onder meer informatie over:

  • De huidige gezondheidsproblemen (‘open episoden’).
  • De contacten met de huisarts in de laatste tien dagen (‘journaallijst’).
  • Metingen en uitslagen binnen de journaallijst van de laatste tien dagen.
  • De actuele voorgeschreven medicatie zoals bekend bij de huisarts van de laatste vier maanden.
  • Informatie over allergieën en overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen

Goed informeren

De aan de proef deelnemende huisartsen en SEH’s hebben samen bepaald hoe zij hun patiënten goed kunnen informeren. Zo zijn er leaflets gemaakt met aanvullende informatie over de verwachte noodzaak van medische gegevens bij spoedeisende zorg. Ook wordt extra informatie getoond in de wachtkamer van de huisartsen en de SEH’s en is er berichtgeving over de proef geweest in regionale media. Andere professionals in de regio, zoals SEH’s en huisartsen, LHV Kring Groningen, Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland en Zorgbelang Groningen zijn geïnformeerd over deze proef.

De Professionele Samenvatting van het huisartsendossier wordt opgevraagd van patiënten die van tevoren toestemming hebben gegeven om hun dossier te delen bij een acute situatie, en als de zorgverlener op de SEH de gegevens voor de behandeling wil raadplegen. Patiënten die nog geen toestemming hebben vastgelegd, kunnen dat gedurende deze proef alsnog bij hun huisarts of via www.volgjezorg.nl doen. Voor deze proef is een beperkt samenwerkingsverband ingericht, zodat alleen de deelnemers aan deze proef gegevens kunnen uitwisselen.

Pilots voor gegevensuitwisseling

Er lopen al langer pilots met het uitwisselen van informatie tussen verleners van acute zorg. Zo zijn er koploperprojecten van het programma Met Spoed Beschikbaar waarbij ambulance en SEH en huisartsenposten en SEH’s gegevens van patiënten uitwisselen. Een pilot op dit gebied wordt momenteel breed uitgerold in Zuidwest-Nederland.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen