Gupta noemt Nederlandse koplopers in zorg dichterbij huis

Diverse Nederlandse ziekenhuizen komen als koplopers naar voren uit de studie ‘No Place Like Home The Sequel‘ van adviesbureau Gupta Strategists. Het onderzoek brengt de ambitie en daadkracht van zorginstellingen om zorg buiten het ziekenhuis te leveren, onder meer via monitoring op afstand of initiatieven zoals thuisdialyse. Tergooi MC komt als beste ziekenhuis in Nederland naar voren uit de studie.

Janneke Brink-Daamen, voorzitter raad van bestuur van Tergooi MC, onderstreept dat de regio Gooi & Vechtstreek het concept ‘Zorg Dichterbij’ al in 2018 volledig omarmd heeft. De bouw van het nieuwe, kleinere ziekenhuis – waar Tergooi MC in mei 2023 naartoe verhuist – is volgens de bestuursvoorzitter een belangrijke katalysator voor deze transformatie. Daarbij ligt de focus op het duurzaam anders organiseren van zorg, in de gedeelde overtuiging dat zorg anders kan én moet, om de zorg toegankelijk te houden.

Zorg dichterbij

Het Tergooi ziekenhuis en zorgverzekeraar Zilveren Kruis begonnen deze visie drie jaar geleden in de praktijk te brengen met het programma Zorg Dichterbij: een initiatief dat is gestoeld op de overtuiging dat zorg alleen duurzaam georganiseerd kan worden als die dicht bij de patiënt wordt aangeboden.

Deze visie wordt breed gedeeld door zorgverleners en gemeenten uit de Gooi en Vechtstreek, zo vertelde Brink-Daamen in augustus 2021 in een interview met ICT&health. Daarom sloten ook de acht VVT-instellingen en 145 huisartsen uit deze regio zich in 2019 aan bij Zorg Dichterbij. Eind vorig jaar waren binnen dit programma al meer dan 90 projecten opgestart, waarmee zorg op een andere manier en dicht bij de patiënt is georganiseerd.

Potentieel digitale zorg

Zilveren Kruis werkt met diverse ziekenhuizen aan het in de praktijk brengen van het potentieel van digitale zorg. Gupta noemt in dit kader ook St. Antonius, Isala en OLVG. Digitale zorg helpt om de zorg beter en slimmer te organiseren, stelt Georgette Fijneman, directievoorzitter Zilveren Kruis. “Zodat patiënten veel vaker zorg krijgen die aansluit bij hun wensen. In het ziekenhuis als dat moet, in de eigen omgeving als dat kan. Hiermee houden we ook de zorg op lange termijn goed, toegankelijk en betaalbaar. “

Gupta heeft in 2016 een eerste studie uitgevoerd naar het verplaatsen van zorg buiten het ziekenhuis. Aanleidingen hiervoor waren onder meer de toen al toenemende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt, die de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg onder druk zetten. De coronapandemie was aanleiding om de studie opnieuw uit te voeren.

Twee vragen stonden centraal in de nieuwe studie. In welke mate hebben zorginstellingen in Nederland de ambitie om zorg buiten het ziekenhuis te verplaatsen, zoals naar de patiënt thuis? Wat doen ze om hun ambities in de praktijk te verwezenlijken?

Zorgverleners leidend

Brink-Daamen stelt dat de vermelding in het nieuwe Gupta-rapport een gezamenlijke verdienste is. Zorg Dichterbij is inmiddels volledig geïntegreerd in de strategie van Tergooi MC, waarbij zorgverleners altijd leidend zijn in de verandering; medici en verpleegkundigen van Tergooi MC, huisartsen en specialisten Ouderengeneeskunde van partners. “Zo zorgen we samen dat de beste zorg beschikbaar blijft voor alle inwoners van onze regio.”

Bekijk hier het hele rapport van Gupta.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?