Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Gupta noemt Nederlandse koplopers in zorg dichterbij huis

Diverse Nederlandse ziekenhuizen komen als koplopers naar voren uit de studie ‘No Place Like Home The Sequel‘ van adviesbureau Gupta Strategists. Het onderzoek brengt de ambitie en daadkracht van zorginstellingen om zorg buiten het ziekenhuis te leveren, onder meer via monitoring op afstand of initiatieven zoals thuisdialyse. Tergooi MC komt als beste ziekenhuis in Nederland naar voren uit de studie.

Janneke Brink-Daamen, voorzitter raad van bestuur van Tergooi MC, onderstreept dat de regio Gooi & Vechtstreek het concept ‘Zorg Dichterbij’ al in 2018 volledig omarmd heeft. De bouw van het nieuwe, kleinere ziekenhuis – waar Tergooi MC in mei 2023 naartoe verhuist – is volgens de bestuursvoorzitter een belangrijke katalysator voor deze transformatie. Daarbij ligt de focus op het duurzaam anders organiseren van zorg, in de gedeelde overtuiging dat zorg anders kan én moet, om de zorg toegankelijk te houden.

Zorg dichterbij

Het Tergooi ziekenhuis en zorgverzekeraar Zilveren Kruis begonnen deze visie drie jaar geleden in de praktijk te brengen met het programma Zorg Dichterbij: een initiatief dat is gestoeld op de overtuiging dat zorg alleen duurzaam georganiseerd kan worden als die dicht bij de patiënt wordt aangeboden.

Deze visie wordt breed gedeeld door zorgverleners en gemeenten uit de Gooi en Vechtstreek, zo vertelde Brink-Daamen in augustus 2021 in een interview met ICT&health. Daarom sloten ook de acht VVT-instellingen en 145 huisartsen uit deze regio zich in 2019 aan bij Zorg Dichterbij. Eind vorig jaar waren binnen dit programma al meer dan 90 projecten opgestart, waarmee zorg op een andere manier en dicht bij de patiënt is georganiseerd.

Potentieel digitale zorg

Zilveren Kruis werkt met diverse ziekenhuizen aan het in de praktijk brengen van het potentieel van digitale zorg. Gupta noemt in dit kader ook St. Antonius, Isala en OLVG. Digitale zorg helpt om de zorg beter en slimmer te organiseren, stelt Georgette Fijneman, directievoorzitter Zilveren Kruis. “Zodat patiënten veel vaker zorg krijgen die aansluit bij hun wensen. In het ziekenhuis als dat moet, in de eigen omgeving als dat kan. Hiermee houden we ook de zorg op lange termijn goed, toegankelijk en betaalbaar. “

Gupta heeft in 2016 een eerste studie uitgevoerd naar het verplaatsen van zorg buiten het ziekenhuis. Aanleidingen hiervoor waren onder meer de toen al toenemende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt, die de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg onder druk zetten. De coronapandemie was aanleiding om de studie opnieuw uit te voeren.

Twee vragen stonden centraal in de nieuwe studie. In welke mate hebben zorginstellingen in Nederland de ambitie om zorg buiten het ziekenhuis te verplaatsen, zoals naar de patiënt thuis? Wat doen ze om hun ambities in de praktijk te verwezenlijken?

Zorgverleners leidend

Brink-Daamen stelt dat de vermelding in het nieuwe Gupta-rapport een gezamenlijke verdienste is. Zorg Dichterbij is inmiddels volledig geïntegreerd in de strategie van Tergooi MC, waarbij zorgverleners altijd leidend zijn in de verandering; medici en verpleegkundigen van Tergooi MC, huisartsen en specialisten Ouderengeneeskunde van partners. “Zo zorgen we samen dat de beste zorg beschikbaar blijft voor alle inwoners van onze regio.”

Bekijk hier het hele rapport van Gupta.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen