GZ-Plein als antwoord op Integraal Zorgakkoord

“Dat de zorg in Nederland onder druk staat, is niets nieuws”, weet ook Jolande Tijhuis, voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgaanbieder VIGO. “En dat het anders moet, dat is ook zeker niet iets van gisteren. Ik neem je daarom graag mee naar het jaar 2020. Want dat is het jaar dat VIGO GZ-Plein mede mogelijk maakte. En daarmee al ver vooruitliep op het vorig jaar gesloten Integraal Zorg Akkoord (IZA).”

Fieke van Casteren, directeur business ontwikkeling en innovatie van VIGO, ziet dat het inzetten van e-health modules momenteel veelal pas gebeurd bij mensen met klachten. GZ-Plein draait dit om en biedt juist oplossingen om mensen gezond te houden, digitaal en dus 24/7 toegankelijk. 

“Met gekwalificeerde informatie, zodat mensen betrouwbare informatie krijgen. En wanneer gewenst ook persoonlijk toegespitst op hun vraag. Het is voor een gewone burger vaak lastig te beoordelen welke oplossingen relevant voor hem zijn en aansluiten bij de klachten die hij ervaart. GZ-Plein helpt hem hierbij. Daarbovenop komt dat GZ-Plein de data die mensen online achterlaten alleen gebruikt om zorgprocessen te optimaliseren en geen commerciële doeleinden nastreeft.”

Droom IZA dichtbij
VIGO is al lange tijd van mening dat Nederland rijp is voor een online platform ter preventie van mentale klachten, voegt Tijhuis toe. “Een platform dat in nauwe verbinding staat met de basiszorg en het sociaal domein. Twee jaar geleden maakte VIGO daarom de ontwikkeling van GZ-plein mee mogelijk. Omdat we toen al zagen dat goede kennis over mentaal welzijn nergens op één centrale plek verkrijgbaar was.”

VIGO stond volgens Tijhuis niet in haar eentje aan de basis van GZ-Plein, ook zorgverzekeraar VGZ was nauw betrokken. VGZ liet al in 2017 onderzoek doen naar de behoefte aan digitale zelfzorg, die meer dan voldoende aanwezig bleek om met een online platform te starten en dit in te zetten als krachtig instrument om zelfzorg te vergroten en zorggebruik te veranderen. “Met een landelijk e-health platform voor mentale gezondheid, zoals GZ-Plein, opgezet met een focus op Positieve Gezondheid en een holistische blik, krijgt de droom van IZA al aardig concreet vorm.”

Droom van GZ-Plein
“Als je mij vraagt wat de droom van VIGO is als het gaat om GZ-Plein, dan is dat dat we GZ-Plein in 2025 zien als autoriteit op het gebied van mentaal welzijn”, vervolgt Tijhuis. “Zodat iedereen in Nederland straks toegang heeft tot goede, betrouwbare kennis over mentale thema’s en zelf aan de slag kan om zijn mentale gezondheid te versterken. En dat GZ-Plein straks als vanzelfsprekend door elke Nederlander wordt gebruikt om het eigen mentale welzijn te vergroten en te monitoren. Dan is onze missie geslaagd.”

Van Casteren benadrukt dat deze missie gebaat is bij een goede samenwerking in de driehoek sociaal domein, huisarts/POH en ggz. Al deze organisaties hebben een belangrijke opdracht op gezondheidsbevordering en preventie. Zij worden dan ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van GZ-Plein. 

GZ-plein is geen puntoplossing, maar juist een volwaardig platform

“Wat we in de toekomst zien, is bijvoorbeeld een goede inbedding van GZ-Plein in het spreekuur van de huisarts/POH-ggz. Met een groep huisartsen en praktijkondersteuners ontwikkelt GZ-Plein momenteel een keuzetool: waar stuur je de cliënt het best naartoe? En het is de bedoeling een panel van burgers en patiënten op te richten dat actief meedenkt over inhoud en gebruiksgemak van GZ-Plein.”

Meer mentale gezondheid
Een goede mentale gezondheid helpt mensen om een goed leven te leiden, zelf en met elkaar, gelooft Tijhuis. “En dat maakt dat we haast hebben, want mentale gezondheid is een belangrijke basis van geluk en dat waar het om gaat in het leven, als je het mij vraagt.” Van Casteren hierover: “Maar mentaal fit blijven vraagt om mentale gezondheidsvaardigheden en een gezonde leefstijl en dat is zeker niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid.”

GZ-Plein geeft mensen tools in handen om zelf aan hun mentale gezondheid te werken, vult de bestuursvoorzitter van VIGO aan. “Liefst voorkomen we op deze manier dat mensen in zorg komen en daarmee dat de ggz-zorg steeds duurder wordt, simpelweg omdat versterking van mentale weerbaarheid en zelfredzaamheid van mensen een groot effect zal hebben op de instroom bij betaalde zorg. GZ-Plein ontlast zo ook de huisarts.”

Tijhuis voorziet niet alleen minder kosten, maar ook minder druk op de ggz en aanzienlijk kortere wachtlijsten. Zo is GZ-Plein ook een zinvol antwoord op de groeiende zorgvraag en de toenemende arbeidsmarkttekorten. “En uiteindelijk draagt GZ-Plein ook bij aan bewustwording bij de Nederlander dat je niet voor elke vraag een professional nodig hebt.”

Wat is GZ-Plein?
GZ-Plein is ontwikkeld door Stichting GZ-Punt en is een innovatief online platform dat Nederlanders stimuleert hun eigen mentale gezondheid te versterken. Diverse thema’s die in het IZA worden benoemd, komen in dit platform bij elkaar (preventie, e-health en verkennende gesprekken). Uit onderzoek blijkt dat digitale zelfzorg tot minder zorgvragen leidt. GZ-Plein wil de druk op de gz-zorg dan ook sterk laten afnemen en Nederlanders een uitgebreid scala aan zelfzorgmogelijkheden bieden, 24/7 toegankelijk. Of iemand nu wel of geen klachten heeft, alles draait op GZ-Plein om mentale gezondheid (in plaats van ziekte), zelfregie en zelfredzaamheid. www.gzplein.nl

Stichting GZ-Punt is een onafhankelijke stichting met als doel de gezondheidszorg te kantelen: meer regie voor cliënten en ondersteuning bieden aan professionals, zodat zij zich optimaal kunnen focussen op hun vak.

Meedoen aan ecosysteem GZ-Plein?
GZ-Punt staat open voor ggz- en welzijnsorganisaties en andere (zelfstandige) professionals die samen het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en mentale veerkracht verder willen uitbouwen. Meer informatie over het concept achter deze samenwerking (matching concept) volgt in een volgend artikel. Wil je daar niet op wachten? Dan kun je contact opnemen met Esmee Valk, directeur van GZ-Punt, via esmeevalk@gzplein.nl.

Artikelreeks GZ-Plein

In een reeks artikelen over het nieuwe, digitale platform GZ-Plein belicht VIGO elke keer vanuit een ander oogpunt de paradigmashift in de zorg. Kijk hier voor de eerder verschenen artikelen:

ICT&health editie 2, 2022: Link
ICT&health editie 3, 2022: Link
ICT&health editie 4, 2022: Link
ICT&health editie 5, 2022: Link
ICT&health editie 6, 2022: Link

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
mock-up operatiecentrum
Oefenenen in mock-up van nieuw operatiecentrum UMCG
Lichaamsgeluiden wearable
Akoestische wearable monitort lichaamsgeluiden
Digitaal contact
Uw Zorg Online en BeterDichtbij integreren digitale diensten
Partnerportaal
Eenmalig inloggen bij partnerportaal voor juiste informatie
Het programma HDAB-NL wil een veilige toegang waarborgen tot gezondheidsgegevens.
VWS start programma Health Data Access Body (HDAB-NL)
Hartcentrum samenwerking
Bundelen van krachten moet leiden tot één hartcentrum
Volg jij ons al?