Hacking Health, and the winner is?

29 september 2015
hanking-health-winaar_01
Apps
Nieuws

Veel mensen zullen dit weekend het gras hebben gemaaid, de barbecue hebben aangestoken of op een andere manier van het weer hebben genoten. Zo niet degenen die aanwezig waren bij Hacking Health in het Radboud UMC in Nijmegen.

Vanaf vrijdag 28 augustus tot en met zondag 30 augustus is geprobeerd om in één weekend een idee uit te werken om de zorg te verbeteren met hulp van technologie. Elf teams van drie tot vijf personen werkten samen met patiënten aan hun idee. Want het event was patiënt included.
Pitchen aan de jury
Vandaag was de grote dag waarop de ideeën zouden worden gepitcht aan de jury. Sommige mensen legden nog de laatste hand aan hun presentatie, terwijl anderen zelfverzekerd stonden na te praten. De meeste deelnemers zagen er wel een beetje moe uit, want er is van ‘s ochtends vroeg tot ‘s nachts aan de ideeën gewerkt. De jury bestond uit Dr. Bertalan Meskó, Dave deBronkart, Liesbeth Langenhuysen, Dr. Zayna Khayat, Jopie Verhoeven, Lesley Larson en Lucien Engelen.

Fatigue
De winnaar was ‘Fatigue’ een App voor rolstoelgebruikers. Voor deze groep mensen werken reguliere Apps die beweging meten namelijk niet. Bovendien zijn een aantal andere factoren minstens zo belangrijk; het is juist ook te belangrijk om te meten of iemand níet beweegt om doorliggen te voorkomen. Daarnaast registreerde de App ook subjectieve data, zoals pijn en vermoeidheid. Met de combinatie van de objectieve en subjectieve data, leert het systeem de patiënt kennen en helpt het de patiënt om een goede balans te houden tussen bewegen en oefenen aan de ene kant en pijn en vermoeidheid aan de andere kant.

Het was een erg inspirerende middag met over het algemeen projecten van hoge kwaliteit. Wij zullen een aantal projecten uitgebreider op de site en/of in ons magazine uitgebreid belichten.