Halen VIPP-doelen eerste fase wordt lastig voor deel ziekenhuizen

29 juni 2018
VIPP-programma-patient-inzage-dossier
Databeschikbaarheid
Nieuws

De kans is groot dat niet alle circa 67 deelnemende ziekenhuizen en ziekenhuisgroepen in Nederland de deadline van 1 juli halen voor de eerste fase van het digitaliseringsprogramma VIPP. De mogelijkheid bestaat dat de ziekenhuizen die de deadline niet halen, de subsidie die hoort bij het VIPP-programma moeten terugbetalen. Het betrokken bedrag kan oplopen tot één miljoen euro.

VIPP staat voor Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Het is enkele jaren geleden van start gegaan in de ziekenhuissector op initiatief van koepelorganisatie NVZ om zo te kunnen voldoen aan de wettelijke eis dat elk ziekenhuis in 2019 beschikt over een patiëntenportaal waar medische gegevens zoals labuitslagen en gespreksverslagen in te zien zijn. Vanaf 2020 is digitale medische inzage een recht voor elke Nederlander. Inmiddels is er in de ggz een vergelijkbaar programma van start gegaan en wordt er ook voor zorginstellingen aan een VIPP-programma gewerkt. Het vorige kabinet, onder minister Schippers, trok vanaf 2017 gedurende drie jaar 35 miljoen euro per jaar uit om VIPP in de ziekenhuissector te ondersteunen, in totaal 105 miljoen euro tot en met 2019. Het huidige kabinet heeft daar nog eens 75 miljoen euro voor de komende drie jaar aan toegevoegd. Daarnaast kunnen de revalidatiecentra, categorale instellingen in zelfstandige klinieken op 60 miljoen euro rekenen. https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Lo1ZFqlEB8w

Twee onderdelen en fases VIPP

Het VIPP-programma voor ziekenhuizen heeft twee onderdelen: Patiënt & Informatie en Patiënt & Medicatie. Ieder onderdeel heeft eigen doelstellingen. Voor A1 en B1 is de deadline zoals aangegeven 1 juli 2018. Verder moeten de ziekenhuizen eind 2019 kunnen aantonen dat minstens 10 procent van de patiënten gebruik maakt van online patiëntportalen. Dit is de tweede fase van het VIPP-programma. Enkele dagen geleden bracht de NVZ een bericht naar buiten dat de drie ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep in Zuid-Holland als eerste ziekenhuizen in Nederland een positieve beoordeling hebben op het eindassessment van VIPP-doelstelling B1. Dit betekent dat hun digitale medicatieoverdracht goed op orde hebben. Het doel van module B1 is om het risico op medicatie-fouten te verkleinen. Dit is belangrijk voor de patiëntveiligheid. Fouten bij de medicatie vormen een van de grootste risico’s voor patiënten. Ziekenhuis Amphia haalde als eerste in januari 2018 doelstelling A1. De doelstelling van deze module is dat patiënten een digitaal afschrift van hun dossier kunnen ontvangen. Voor de 35 instellingen aan de VIPP-regeling voor categorale instellingen (VIPP2) en de zelfstandige klinieken (via ZKN) is de eerste deadline 1 oktober 2018. De NVZ sprak bij het bericht over de Reinier Haga Groep de verwachting uit dat snel meer ziekenhuizen op het behalen van hun B1- en A1-doelen beoordeel gaan worden.

Subsidie mogelijk terugbetalen

Het Utrechtse Diakonessenhuis maakte onlangs bekend dat het als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland een subsidie had gekregen voor de eerste fase van het VIPP-programma. Het ziekenhuis voldoet aan de eisen om medische informatie digitaal ter beschikking te stellen aan patiënten (A1). Om dit soort subsidies te mogen, behouden moeten de deelnemende instellingen volgens Skipr binnen een gegeven tijdsbestek een flink aantal doelstellingen halen. Ten bewijze hiervan moeten ze met succes een bijhorende IT-audit doorlopen hebben.  Verdeeld over A1 en B1 gaat het om ruim dertig beoordelingscriteria. De eerste harde deadline is dus 1 juli. Als de kwartaalmetingen van de VIPP-projectorganisatie maatgevend zijn, zou er reden tot zorg zijn. Zelfs bij de laatste tussenmeting halen veel deelnemers bij lange na niet de vereiste scores en minimale gebruikspercentages. Wat verder opvalt, is dat opeenvolgende metingen flinke verschillen laten zien, met soms zelfs aflopende scores.

Behoorlijke drempels

Volgens de NVZ mogen er geen al te harde conclusies aan de kwartaalmetingen verbonden worden. Het dashboard is vooral bedoeld als motivatie-instrument. Het aanleveren van cijfers zou niet altijd even punctueel gebeuren. Accountsbureau BDO, betrokken bij meerdere VIPP-audits geeft echter aan dat er nog behoorlijke drempels te nemen zijn voor sommige ziekenhuizen, zeker wanneer hun IT-volwassenheid relatief laag is.