Health apps kunnen mentale gezondheid positief beïnvloeden

30 november 2017
Self-Mental_health-apps
Apps
Nieuws
De onderzochte groep maakte in de zes maanden voorafgaand aan het onderzoek gebruik van apps voor voeding, lichamelijke activiteiten en mentale gezondheid. In het geval van apps voor voeding en lichamelijke actictiviteit merkten de deelnemers dat zij hierdoor beter op hun voeding gingen letten en meer aan sport gingen doen.

Veel mensen baat bij health-apps

Inzake health apps was de uitkomst bovengemiddeld goed. Niet minder dan 90 procent van de deelnemers aan het onderzoek gaf aan baat te hebben bij deze apps. Zo zorgde het gebruik hiervan voor meer zelfvertrouwen, motivatie en een positievere mindset. Volgens de onderzoekers bewijst dit dat mensen die kampen met geestelijke en emotionele problemen op een relatief eenvoudige, laagdrempelige en goedkope manier ondersteuning kunnen krijgen.

Onderzoek wijst uit dat mensen met geestelijke problemen vaak het gevoel hebben geen controle te hebben over hun situatie. Hoewel zorgverleners dit gevoel tot op zekere hoogte kunnen wegnemen, zorgen health apps er voor dat patiënten in hun eigen kracht staan hetgeen leidt tot betere resultaten.

Waardevolle data voor zorgprofessionals

Bovendien helpen helpen health apps niet alleen patiënten, maar leveren zij tevens waardevolle data aan zorgprofessionals die hierdoor patiënten beter leren begrijpen en daarmee betere behandelmethodes kunnen ontwikkelen.