Health Deal I-JGZ ondersteunt innovaties jeugdgezondheidszorg

29 april 2019
Hugo-de-Jonge-health-deal-i-jgz
Samenwerking
Nieuws

De overheid wil de brede toepassing van effectieve zorginnovaties versnellen, bijvoorbeeld voor kwetsbare jongeren. ‘Health Deals’ tussen en met met (private) partners moeten die zorginnovaties verder op weg helpen. Het gaat specifiek om concrete zorgvernieuwingen waarbij het niet wil lukken om de toepassing verder te krijgen dan bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio. Bijvoorbeeld vanwege knelpunten die met hulp van de rijksoverheid wellicht op te lossen zijn.

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) kan zijn streven - kinderen in hun kracht zetten, versterken van probleemoplossend vermogen van het gezin en advies dichtbij - alleen kan realiseren met de juiste ondersteuning van ouder, kind en professional. De Health Deal I-JGZ moet hier met meer ondersteuning op maat aan bijdragen, aldus het NCJ.

Belangrijke rol technologie

Naast de vaste, fysieke contactmomenten, kunnen ouders op verschillende momenten en manieren hulp krijgen, bijvoorbeeld online. Verder moeten zij kunnen beschikken over betrouwbare, gepersonaliseerde informatie over de groei en gezondheid van hun kind. Technologie speelt daarin een belangrijke rol, aldus het NCJ. Daaronder vallen onder meer apps voor zelfmonitoring, innovaties die inpasbaar zijn in alle digitale dossiers en online oudercoaching om de regie van ouders en jongeren te vergroten.

“Een belangrijke vraag waar we in de jeugdgezondheidszorg voortdurend voor staan is: lukt het ons om ouders vroeg genoeg en goed genoeg bij te staan bij de opvoeding?” zo stelde minister Hugo de Jonge (VWS) tijdens de ondertekening van de health deal. “Technologie kan daar in helpen, bijvoorbeeld door apps of online coaching.” De health deal van 24 stakeholders in de JGZ moet kennis en gegevens van verschillende organisaties samenbrengen en zo volgens de bewindsman innovatie in de jeugdgezondheidszorg verder op weg te helpen.

Opschalen innovaties

Overal in het land ontwikkelen JGZ-organisaties digitale innovaties. De in Health Deal I-JGZ gemaakte afspraken moeten er voor zorgen dat dergelijke innovaties makkelijker opgeschaald kunnen worden, dat kennis er over landelijk uitgewisseld wordt en dat versnippering van innovatieve activiteiten tegengegaan wordt. Afspraken zijn gemaakt op gebieden zoals samenwerking, financiering, ICT en professionals. Zo streven de betrokken partijen naar één standaard waar ICT-leveranciers op aan kunnen sluiten. Zo kunnen initiatieven makkelijker gekoppeld worden en regionaal of landelijk ingezet en ondersteund.

“De professionals op het consultatiebureau en de GGD jeugdarts op scholen zijn voor ouders en kinderen een heel vertrouwd gezicht. De zorginnovaties binnen de Health Deal maken het mogelijk om ook online deze groepen goed te kunnen bereiken.” aldus Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland.

Ondertekenaars Health Deal

De 24 ondertekenaars van de Health Deal zijn:

  • De (semi) Rijksoverheid (Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en de VNG.
  • Zeven Kennis- en Netwerkinstellingen.
  • Zeven JGZ-instellingen.
  • Zeven softwareontwikkelaars.

De Health Deal I-JGZ is de zesde Health Deal die in Nederland wordt gesloten. Meer informatie over deze Health Deals is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).