Healthdot, de digitale vinger op de borstkas

17 september 2021
Healthdot
Monitoring
Nieuws

De tijd dat een patiënt na een operatie in het ziekenhuis verbleef totdat hij of zij nagenoeg helemaal hersteld is, ligt al geruime tijd achter ons. Thuis monitoring, op afstand dus, raakt steeds meer ingeburgerd. Niet in de laatste plaats door de corona pandemie. Min of meer noodgedwongen werd steeds meer technologie voor het monitoren van patiënten op afstand versneld geïmplementeerd. Dat heeft ook de ontwikkeling van deze technologie in een stroomversnelling gebracht.

Zo ontwikkelde Philips in Eindhoven de Healthdot. Dit is een sensor die in het ziekenhuis bij de patiënt op de borstkas geplakt wordt. Zeg maar, een digitale vinger aan de pols, maar dan op de borstkas. Vervolgens zendt deze sensor elke vijf minuten signalen over de gezondheidstoestand van de patiënt naar het ziekenhuis. Denk daarbij aan hartslag, ademhaling en bloeddruk.

Digitale vinger op de borstkas

Dankzij oplossingen als de Healthdot, de digitale vinger op de borstkas, kunnen patiënten steeds sneller na een operatie weer naar huis. Daardoor vermindert niet alleen de druk op de (verpleeg)zorg, maar voor de patiënt is herstellen in zijn eigen, vertrouwde, omgeving ook veel prettiger.

Uiteindelijk moet het met technologische vindingen als de Healthdot mogelijk zijn dat in het ziekenhuis alleen nog maar patiënten liggen die daar voor hun herstel ook écht moeten zijn. De overige patiënten kunnen dan vrijwel direct na een ingreep thuis herstellen waar hun gezondheid uiteraard wel continu gemonitord wordt.

https://youtu.be/inYYBbog2Cg
Dit is Healthdot: Made in 040

De videoserie Made in 040 zoekt continu naar de innovaties van morgen die het leven van mensen verbeteren. Vanuit Brainport Eindhoven werkt Philips aan de toekomst van de gezondheidszorg. Daar is dan ook de grootste innovatiehub van Philips wereldwijd gevestigd waar onderzoek, ontwikkeling, design, productie en commerciële activiteiten samen komen.

Impact corona pandemie

Tijdens de coronapandemie gebruikten veel ziekenhuizen draagbare sensoren om patiënten op een afstand te monitoren. Verpleegkundigen hoefden zo minder vaak de isolatiekamers op, waardoor de kans op besmettingen afnam. Zo werden in het UMC Utrecht meer dan 25 isolatiebedden geschikt gemaakt voor het op afstand monitoren van COVID-19 patiënten. Daarvoor werd een oplossing van Philips ingezet waarbij gebruik gemaakt werd van biosensoren en spotcheck monitoren.

In het Rijnstate ziekenhuis werd in samenwerking met DrieGasthuizenGroep en Onze Huisartsen in de regio Arnhem gestart met het op afstand monitoren van corona-patiënten. Daarvoor werd gebruik gemaakt van de metingen die door draagbare sensoren, zogenoemde slimme pleisters, van Philips uitgevoerd worden.