Healthy living as a service voor duurzame verbetering leefstijl

16 maart 2022
HealthyLiving
Patiënt
Nieuws

Een consortium van onderzoekers, onder leiding van Claudine Lamoth van het UMCG, werkt aan het onderzoeksproject 'healthy living as a service'. Doel van het project, dat in de tweede helft van dit jaar zal starten, is het blijvend verbeteren van de levensstijl van mensen. Daarbij worden zij dan ondersteund met slimme technologie en data waarmee gezondheid en leefomgeving goed gevolgd kan worden.Onlangs heeft het project een subsidie van 2,9 miljoen euro ontvangen van de NWO.

Over het belang van een gezonde leefstijl is al veel gezegd en geschreven. Een ongezonde leefstijl treft name mensen met een lage sociaaleconomische status (SES). Zij kampen vaak met een opeenstapeling van problemen, uiteenlopend van problematiek in gezondheid, leefstijl en leefomgeving. Daarnaast hebben zij vaker problemen met wonen, werken, leren en leven.

In Nederland leven deze mensen gemiddeld 6 jaar korter en 15 jaar in minder goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoge SES. Het onderzoeksproject van het consortium onder leiding van wetenschappelijk directeur van onderzoeksinstituut SPRINT en bewegingswetenschapper van het UMCG Claudine Lamoth richt zich op gezondheidsbevordering van deze kwetsbare groepen door middel van duurzame interventies.

Healthy living as a service

Binnen het onderzoeksproject worden zowel persoonlijke factoren als de woon- leef- en sociale omgeving meegenomen. Doel is het realiseren van een blijvende verandering van de leefstijl. Samen met onderzoekers, kunstenaars en de industrie werken de onderzoekers samen met inwoners van Noord-Nederland aan 'healthy living as a service'.

Tijdens het onderzoek worden de deelnemers ondersteund door slimme technologie en data sciences. Technologie waarmee hun gezondheid en leefomgeving gemonitord wordt. Die ondersteuning moet hen motiveren om de gezondere leefstijl langdurig vol te houden. Zo worden zij zit bewust van de betekenis van technologie en data voor het monitoren van hun gezondheid. Dat moet er bovendien toe bijdragen dat deelnemers hun eigen keuzes maken.

Vijf jaar langer gezond in 2040

Het onderzoeksproject, en dan met name het verbeteren van de leefstijl en leefomgeving, moet ook bijdragen aan de missiedoelstelling van de Kennis- en Innovatieagenda Gezondheid & Zorg. Daarbij is het streven dat in 2040 alle Nederlanders minimaal vijf jaar langer in goede gezondheid leven. Daarnaast is een belangrijke doelstelling dat het gezondheidsverschil tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30 procent daalt.

In 2040 moet de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en leefomgeving 30 procent lager liggen dan in 2020. De ontwikkeling en het toepassen van duurzame innovatieve preventieve interventies, gericht op zowel leefstijl als leefomgeving speelt daarbij een belangrijke rol. Voor de ontwikkeling van deze ‘evidence based’ en effectieve interventies wordt gebruikt gemaakt van Artificial Intelligence (AI).

Het consortium bestaat uit: UMCG, Aletta Jacobs School of Public Health, RUG, Hanzehogeschool Groningen, UTwente, Roessingh Research & Development, TU/e, TUDelft, deMaar, Evidencio, In4Art, KAW architecten, Life2Ledger, St. Vrienden van Diavantis, Van Wijnen Groningen, VitaalNed, HANNN, Groninger Dorpen, IBM Nederland, Sardes, Akkedeer, BuildinG, Chrono@work, Menzis, TZA, Ultraware en Mattch.