Hele zorg betrokken bij stelselnorm digitale gegevensuitwisseling

13 september 2021
Dokter-patient
Digitalisering
Nieuws

De stelselnorm voor digitale gegevensuitwisseling is vernieuwd door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Met de vernieuwing krijgen alle eindgebruikers, cliënten en zorgprofessionals, een stem bij het gebruiksvriendelijker maken, en beter afstemmen op de praktijk, van digitale gegevensuitwisseling. De vernieuwde stelselnorm NEN 7522 stelt onder andere eisen over welke stakeholders daarbij moeten worden betrokken.

Voor betrouwbare en veilige digitale gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg zijn standaarden over taal en techniek zijn onmisbaar. De nieuwe stelselnorm behelst daarom ook kwaliteitseisen voor de wijze waarop standaarden voor gegevensuitwisselingen binnen de gehele gezondheidszorg worden ontwikkeld.

Stelselnorm digitale gegevensuitwisseling

De NEN 7522 is vernieuwd in overleg met partijen uit de gezondheidszorg. In het kader van VIPP Babyconnect heeft stichting CareCodex bij de opstellers aangedrongen op het structureel betrekken van de vier groepen eindgebruikers van gegevensuitwisseling. Daaronder vallen de cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en secundair datagebruikers zoals data-analisten en onderzoekers.

Dit zijn de partijen die dagelijks te maken hebben met de uitwerking van deze standaarden in informatiesystemen en -processen. Het maken van goede afspraken is daarom voor hen van uitermate groot belang. De nieuwe stelselnorm “borgt de samenhang en bruikbaarheid van de standaarden in een stelsel vanuit het perspectief van gebruikers en met speciale aandacht voor gebruikers en eindgebruikers”.

In de nieuwe stelselnorm zijn diverse voorbeelden opgenomen van de wijze waarop stakeholders een rol kunnen krijgen bij de ontwikkeling van een standaard. Stichting CareCodex heeft het onderstaand schema als voorbeeld laten opnemen voor de geboortezorg en andere vormen van netwerkzorg.

Voorbeeld BabyConnect (Bron: Stichting CareCodex)

Alle partijen betrokken bij standaard

“Twee werelden komen hierdoor dichter bij elkaar: de wereld van de experts die systemen en standaarden bedenken, en de wereld van de mensen die er gebruik van maken. Deze eindgebruikers beseffen vaak niet dat veel ongemakken of nadelen van informatiesystemen en -processen het gevolg kunnen zijn van keuzes van experts en technici", aldus Dorine Veldhuyzen, voorzitter raad van bestuur van Stichting CareCodex.

"Aan de andere kant zijn eindgebruikers vaak onvoldoende op de hoogte van de noodzaak voor het registreren van bepaalde informatie. Door eindgebruikers en experts met elkaar in gesprek te brengen, bouwen we aan betere digitale gegevensuitwisseling”, vervolgt Dorine.