Helft vouchers Innovatie- & opschalingscoach al aangevraagd

11 april 2022
Innovatie-financiering-1
Digitalisering
Nieuws

VWS-programma Zorg voor Innoveren is op 4 april van start gegaan met de zevende ronde van de regeling voor Implementatie- en opschalingscoaching. Het doel van de regeling - een bijdrage leveren aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van goede zorginnovaties – is hetzelfde gebleven. Wel zijn er enkele veranderingen doorgevoerd, zoals het maximale subsidiebedrag en de maximale looptijd. Op 6 april meldde Zorg voor Innoveren dat de helft van de 75 beschikbare vouchers al aangevraagd waren.

Met de subsidie en vouchers kan een externe implementatie- en opschalingscoach worden ingehuurd. De coach adviseert over en begeleidt bij de implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg. De eerste ronde vond in maart 2020 plaats en is sindsdien regelmatig herhaald. Er waren in eerste instantie vijf rondes gepland, maar in december 2021 vond een extra, zesde ronde plaats.

Veranderde voorwaarden aanvraag vouchers

In de nu georganiseerde zevende ronde is in totaal 375.000 euro beschikbaar. Per aanvrager is er maximaal 5.000 euro aan te vragen inclusief eventueel btw met een maximale looptijd van vier maanden. In de zesde rond was het maximale bedrag 10.000 euro en was er in totaal 430.000 euro beschikbaar. De looptijd was destijds zes maanden. Aanbieders van fysiotherapie en oefentherapie zijn uitgesloten van deze zevende subsidieoproep.

ZonMw beoordeelt alle aanvragen (klik hier voor de aanvraag) na de sluitingsdatum. De uitslag wordt uiterlijk 30 juni bekendgemaakt. Bij deze regeling vindt beoordeling plaats via het principe ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Dat houdt in dat de ronde vroegtijdig sluit als de 75 vouchers vóór de uiterste deadline van 16 mei 2022, 14.00 uur zijn vergeven. In de voorgaande rondes was dit het geval en de kans is vrij groot dat dit nu ook zo gaat.

Aandachtspunten

  • Aanvragers mogen maximaal één aanvraag doen in deze ronde (per organisatie en KVK-nummer). Alleen de eerst ingediende aanvraag wordt in behandeling genomen.
  • Met de subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach naar keuze worden ingehuurd. De coach adviseert over een implementatie- of opschalingsvraagstuk.
  • De (organisatie van de) coach mag deelnemen aan maximaal vijf aanvragen in deze ronde. In totaal mag de (organisatie van de) coach maximaal € 100.000,- cumulatief uit de verschillende rondes ontvangen van projecten die worden uitgevoerd in het kader van deze regeling.

Er zijn specifieke uitdagingen waarbij een implementatie- en opschalingscoach kan helpen, zoals:

  • Meekrijgen van cliënten en medewerkers in zorginnovaties.
  • Integratie in zorgprocessen.
  • Structurele bekostiging.
  • Visie op inzet van e-health.
  • Technische uitdagingen.