Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Hermans moet ICT-doorbraak in zorg forceren

Oud-voorzitter van het College voor Zorgverzekeringen Dik Hermans is benoemd tot aanjager van het publiek-private project ‘De zorg ontzorgd met ICT’. Hij komt op voor de grootschalige inzet van ict-oplossingen in de zorg. Hermans: ‘Technisch is er van alles mogelijk om mensen te ondersteunen om langer zelfstandig te blijven functioneren. De uitdaging zit hem niet in de technologie, maar juist in de implementatie en opschaling van het gebruik van slimme ict-toepassingen.’

Hermans heeft tot doel om belemmeringen die de uitbreiding van ict in de zorg in de weg staan aan te pakken. Nu komt het nog maar zelden tot een breed geaccepteerd gebruik van ontwikkelde toepassingen doordat zorgverleners, ict-leveranciers, verzekeraars, patiënten, politici, wetenschappers enzovoorts niet op één lijn zitten.

De huidige voorzitter van ict-netwerkorganisatie Zorg&ICT en bestuurder van netwerkorganisatie VitValley wil een actieve rol spelen in het bepalen van de koers van het project en helpen bij het maken van strategische beslissingen. Ook gaat hij de doelstelling en resultaten onder de aandacht brengen bij alle belanghebbenden (cliënten, wetenschap, politiek en leveranciers).

Hermans:
‘Mensen worden ouder en hebben een langere periode van hun leven zorg nodig. Hierdoor wordt de langdurige zorg in Nederland geconfronteerd met oplopende kosten. De inzet van innovatieve ict-oplossingen om de zelfredzaamheid van ouderen te ondersteunen, biedt zowel op maatschappelijk als bedrijfseconomisch gebied kansen.’

Economische Zaken
Om de belemmeringen die opschaling van innovatieve ict-oplossingen in de zorg in de weg staan te doorbreken is achthonderdduizend euro ter beschikking gesteld voor maximaal vijf projecten. Hermans: ‘Op dit moment zijn er al veel kleinschalige (en meestal) lokale initiatieven waarbij ict-oplossingen worden ingezet die de zelfredzaamheid van ouderen ondersteunen. Het lukt echter niet om deze initiatieven zodanig te richten dat ze tot opschaling te komen. De belemmeringen vormen blijkbaar een zo grote drempel dat geen van de partijen in staat is om ze zelf te doorbreken.

Het gaat om projecten waarbij bewezen innovatieve ict-oplossingen ingezet worden om de zelfredzaamheid van ouderen en/of hun (in)formele zorgverleners te vergroten. Er wordt ondersteuning geboden aan (maximaal) vijf (regionale) samenwerkingsverbanden die de ambitie hebben om reeds in gebruik zijnde innovatieve ict-oplossingen op te schalen, maar hierbij tegen belemmeringen aanlopen.

Het project moet uitgevoerd worden door een samenwerkingsverband waarin minimaal zijn vertegenwoordigd: cliëntorganisaties, zorgaanbieders, financiers (gemeenten, zorgverzekeraars) en ict-leveranciers. Geïnteresseerden kunnen tot 14 oktober 2014 een subsidieaanvraag indienen.

Het zogenoemde doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT’ is een samenwerking tussen het Ministerie van VWS, ZonMw, ECP (Platform voor de Informatiesamenleving) en het Ministerie van Economische Zaken.

Source: computable

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen