Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Herziening norm voor logging door Wabvpz

Sinds 1 juli 2020 zijn zorgverleners verplicht patiënten en cliënten inzage te verschaffen in wie toegang heeft gehad tot hun patiëntgegevens. Deze verplichting is vastgelegd in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). In de praktijk blijkt dit nu, ruim zes maanden later, nog lang niet overal mogelijk te zijn. Daarom is beloften om NEN 7513, de norm voor loggin, te herzien.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Tot deze herziening is besloten naar aanleiding van een goed bezochte informatiebijeenkomst. Daar bleek dat herziening van NEN 7513 gewenst is. De volgende stap is nu de oprichting van een projectgroep. Daarbinnen zal besproken worden op welke wijze de norm herzien gaat worden.

De eerste vergadering voor het hervormingsproces staat gepland voor 28 januari. Geïnteresseerden die willen meepraten over de herziening van de norm, kunnen zich voor deze vergadering aanmelden.

Herziening norm voor logging

NEN 7513 is een uitwerking van de eisen uit NEN 7510 omtrent logging. Voor zorgaanbieders biedt de norm aanwijzingen voor het loggen. Voor ontwikkelaars van informatiesystemen levert de norm de eisen waaraan hun software systemen moeten voldoen. Het doel van de herziening van de norm is tweeledig. De internationale ontwikkeling op dit gebied en het verwerken van de aandachtspunten uit de vorige informatiebijeenkomst.

Voor de ontwikkeling van een norm is het belangrijk dat alle belanghebbende partijen deelnemen. Zij worden dan ook van harte uitgenodigd aan het proces deel te nemen. Denk daarbij aan aanbieders van preventief medisch-/gezondheidsonderzoek (zoals arbodiensten, zorginstellingen, bedrijfsartsen, huisartsen, sportartsen), zorggebruikers- en cliënten/patiëntenorganisaties, richtlijnontwikkelaars, zorgverzekeraars en leveranciers van diagnostische testen, adviesbureaus en certificerende instellingen.

Verschillende rollen projectgroep

De organisaties die aan de herziening willen deelnemen, kunnen een keuze maken uit een van de drie rollen binnen het proces.

  • Schrijfgroep: voorbereiden tekstvoorstellen voor de richtlijn, verwerken van commentaren. De schrijvers participeren in de projectgroep vergaderingen en hebben tussendoor afstemming over het uitwerken en aanpassen van de teksten.
  • Klankbordgroep: becommentariëren van tekstvoorstellen, adviseren, gevraagd en ongevraagd aan de schrijversgroep. Actief participeren in de projectgroep-vergaderingen.
  • Leesleden: Worden geïnformeerd over mijlpalen en openbare kritiekronde. Bepalen zelf of ze actief willen worden. Leesleden zijn geen deelnemers, participeren niet in vergaderingen en hebben geen stemrecht. Het is mogelijk ook in een later stadium van rol te veranderen en te participeren in de projectgroep.

Geïnteresseerden die willen deelnemen aan de eerste vergadering van de projectgroep, gepland op 28 januari 2021 van 14u00 tot 16u30, kunnen een e-mail sturen naar zw@nen.nl. U ontvangt dan een deelnameformulier toegestuurd waarmee u zich inschrijft voor deelname aan de projectgroep.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen