Het succes van slimme nachtzorg

2 juni 2022
Ouderenzorg-A
Monitoring
Nieuws

Slimme nachtzorg, met behulp van sensoren, kan ouderen die afhankelijk zijn van zorg meer veiligheid garanderen op momenten dat zij alleen zijn, zoals tijdens de nacht. Voor thuis- en ouderenzorgorganisaties zijn de slimme nachtzorg oplossingen ook een uitkomst. Met name als het gaat om het effectiever inzetten van personeel en kostenbesparing. Actiz sprak met Sanneke Heij en Sietske Ras van Icare over de ervaringen met slimme nachtzorg.

Onderzoek heeft aangetoond dat het verstoren van de nachtrust een grote impact kan hebben op cliënten die afhankelijk zijn van thuiszorg. Zeker wanneer die verstoring onnodig is. Slimme nachtzorg, met sensoren, zorgt ervoor dat zorgprofessionals en mantelzorgers gewaarschuwd worden wanneer ingrijpen noodzakelijk is. Zo kunnen onnodige nachtelijke controlebezoeken bij cliënten voorkomen worden.

Nu, ruim twee jaar nadat Icare startte met het aanbieden van slimme nachtzorg, spreken Sietske Ras, relatiemanager bij Icare, en Sanneke Heij, beleidsmedewerker zorgtechnologie en voormalig wijkverpleegkundige bij Icare met Actiz over hun ervaringen, de behaalde resultaten en toekomstplannen.

Slimme nachtzorg

Bij de slimme nachtzorg oplossing worden op strategische plekken in de woning van de cliënt sensoren geplaatst. Die zitten onder andere bij de buitendeur en het toilet. Ook is er een bedsensor. Deze sensoren registreren bewegingen. Met behulp van slimme software leert het systeem de gewoonten van de cliënt. Wanneer een of meerdere sensoren afwijkingen registreren, dan wordt via de alarmcentrale van de Zorgcentrale Noord (ZCN) een zorgprofessional van Icare ingeschakeld. Die gaat vervolgens naar de cliënt om te kijken. Op deze manier krijgt de cliënt alleen zorg in de nacht als er echt iets aan de hand is.

"Door middel van onderzoek en het vragen van feedback konden we na de proefperiode een eindconclusie trekken: wat levert de inzet van slimme sensoren op? De resultaten waren positief. Het geeft zowel cliënten als mantelzorgers geruststelling en een veilig gevoel. Zorgmomenten in de nacht worden teruggedrongen, want zorgprofessionals gaan alleen op pad als er echt wat een de hand is", vertelt Sanneke Heij. Ook de wijkverpleegkundigen zijn zeer te spreken over de slimme nachtzorg oplossing.

Icare merkte ook dat een zorg die men vooraf had over het op afstand, en met sensoren, monitoren van cliënten grotendeels ongegrond bleek. "We hadden verwacht dat cliënten zouden denken: Ik wil niet in de gaten gehouden worden. Het voordeel is dat we met bewegingssensoren werken en niet met camera's. Hierdoor blijft de privacy van de cliënt gewaarborgd", vertelt Sietske Ras. "Personenalarmering is al langer geaccepteerd, omdat een cliënt actief kan alarmeren als er hulp nodig is. Wij leggen dan uit: Stel dat u vergeet om uw alarmering om te doen en er gebeurt wat met u, dan hebben wij daar geen weet van. Als we een cliënt op die manier meenemen, zien ze de meerwaarde in van slimme sensoren", aldus Sanneke Heij.

Effectiever inzetten zorgcapaciteit

Het systeem zorgt, zo blijkt uit de ervaringscijfers, er ook voor dat de inzet van de wijkverpleging in de nachtelijke uren flink teruggebracht kan worden; van ruim zeven naar iets meer dan één uur, gemiddeld, per cliënt per maand. Een zeer welkome ontwikkeling, zeker gezien de vergrijzing - en daardoor toenemende vraag naar thuiszorg - en het chronische personeelstekort in de (thuis)zorg. Het effectiever organiseren van de zorg wordt de komende jaren dus steeds belangrijker en technologische oplossingen spelen daarbij een cruciale rol.

Op dit moment is Icare in onderhandeling met Sensara over het op grote schaal inzetten van slimme nachtzorg bij Espria, de overkoepelende organisatie. "Ook staan we aan de rand van het starten met telemonitoring, (hierbij krijgt de cliënt een kastje thuis met meetapparatuur, waarmee waarden zoals gewicht, bloeddruk of hartslag worden gemeten en doorgegeven) in samenwerking met huisartsen en verpleegkundig specialisten", vertelt Ras.