Het ziekenhuis van de toekomst

17 maart 2015
healthcarecloud
Innovatie
Nieuws

Hoe mobiele technologie een radicale verschuiving creëert in de toekomstige gezondheidszorg.

Voor veel overheden is de manier waarop een land omgaat met de eigen gezondheidszorg de hoeksteen van een succesvolle politieke campagne. Zelfs bij stijgende budgetten voor de gezondheidszorg zorgt de vergrijzing ervoor dat de mogelijkheden voor gezondheidsdiensten steeds beperkter worden. Hoe kunnen organisaties in de gezondheidszorg een poging wagen om meer gestroomlijnd te worden en dienstverlening aan te bieden die gelijkwaardig is aan andere sectoren?

Om aan hun prestatiedoelstellingen te kunnen blijven voldoen, moet het wereldwijde gezondheidszorgsysteem evolueren. Mobiele technologie zal centraal staan in deze verandering. Technologie is essentieel voor elk 21ste-eeuwse bedrijf en dat geldt ook voor de gezondheidszorg. Het ziekenhuis van de toekomst zal slechts een schim zijn van wat het nu is. En als de juiste beslissingen worden genomen, zal technologische innovatie enorme voordelen opleveren; niet alleen voor ziekenhuizen, maar ook voor de patiënten.

Wij geloven dat het ziekenhuis van 2025: - 50% efficiënter zal zijn door de komst van de 'mCloud' - Voor 80% draad- en papierloos is - 100% gepersonaliseerde en op maat patiëntervaring biedt - Het aantal verkeerde diagnoses af kan zien nemen met 75%


De weg naar de toekomst Hoewel het ongetwijfeld nog enkele jaren duurt voordat het ziekenhuis van de toekomst realiteit wordt, is de technologie aanwezig om nu al te beginnen met de transformatie.

Dit start met het bestuderen van de ziekenhuisnetwerken en het krijgen van inzicht in wie er gebruik van moet maken. Medisch personeel, patiënten en bezoekers zullen de faciliteiten op totaal verschillende manieren gebruiken, met verschillende apparaten. We hebben nu echter de mogelijkheden om rekening te houden met alle voorkeuren.

Om organisaties in de gezondheidszorg op een meer efficiënte en comfortabele wijze slimmer te maken voor hun patiënten, moeten leiders gaan nadenken over en bouwen aan het digitale tijdperk.


Toelichting op de vier voorspelling voor 2025

1) 50% efficiënter door de komst van de 'mCloud' De mCloud wordt een gecentraliseerde, beveiligde hub voor het opslaan van patiëntgegevens die altijd en overal, wereldwijd, toegankelijk zijn. Een gecentraliseerde hub zorgt ervoor dat medische dossiers in de toekomst volledig worden opgeslagen in een private en veilige cloudservice, die toegankelijk is waar en wanneer dat nodig is. Dit zal de efficiëntie enorm doen laten toenemen.

Dankzij mCloud worden ziekenhuizen onderdeel van een wereldwijd, beveiligd netwerk waarmee artsen de beschikking krijgen over een grotere hoeveelheid dossiers en een veel uitgebreidere en meer holistische kijk op een patiënt. Het geld dat bespaard wordt op zaken als verkeerde diagnoses kan worden geherinvesteerd in R&D-afdelingen. Dit geeft organisaties in de gezondheidszorg de mogelijkheid om in een veel sneller tempo uit te breiden dan nu het geval is.

Dit gecentraliseerde systeem wordt mogelijk gemaakt door een geavanceerde wifi-netwerkervaring die real-time prioritering van gegevens mogelijk maakt. Hiermee wordt kostbare tijd bespaard bij de diagnose. Door mobiele technologie mogelijk gemaakte locatiediensten leiden ertoe dat delen van medische apparatuur veel sneller zijn te lokaliseren; items zoals hartmonitoren en andere grote diagnostische apparatuur zijn gemakkelijk terug te vinden binnen ziekenhuizen, zodat patiënten veel sneller toegang krijgen tot de machines dan nu gebeurt. Afgezien hiervan zal deze locatiegebaseerde mobiele technologie voor veel verfijndere en meer gedetailleerde locatiediensten zorgen binnen een gebouw, zodat artsen de beschikking krijgen over veel snellere track & trace-mogelijkheden.

2) 80% draadloos en papierloos

Hoewel niet wordt aangenomen dat alle werkomgevingen papierloos zullen worden, streven veel industrieën ernaar om die weg in te slaan, en in de gezondheidszorg is dit niet anders. De uitgaven aan papier en documentopslag zullen met meer dan 80% verminderen, wat neerkomt op miljoenen, zo niet miljarden bespaarde euro's per jaar. Regionale datacenters versus één centrale hub is een van de voorgestelde oplossingen om zorgen weg te nemen over de vertrouwelijkheid van patiëntgegevens. Zolang er echter wordt voldaan aan garanties over beveiliging, zal een papierloze omgeving enorme voordelen hebben voor de geheimhouding van gegevens. Binnen de radiologie hebben RIS- en PACS-systemen al geleid tot papierloze afdelingen. Dit bespaart zowel ruimte als tijd en maakt diagnoses op afstand mogelijk door experts uit de hele wereld.

De implementatie van draadloze communicatiesystemen en VoIP gaat hand in hand met deze afname van de papieren wereld. Artsen zullen met een druk op de knop kunnen communiceren en samenwerken met zowel individuele personen en groepen. De responstijd zal onmiddellijk zijn en er zal, omdat alle juiste mensen betrokken zijn bij het volledige besluitvormingsproces, minder sprake zijn van fouten en verkeerde diagnoses. Slechte communicatie zal tot de verleden tijd behoren. 3) 100% gepersonaliseerde en op maat patiëntervaring

Het ziekenhuis van de toekomst zal volledig mobiel en gepersonaliseerd zijn, en veel weg hebben van een modern hotel. Waar de traditionele ziekenhuisspreekkamer minimale verbeteringen heeft laten zien sinds de Tweede Wereldoorlog, zijn veel organisaties in de gezondheidszorg zich gaan richten op 'slimme kamers', die voor een totale revolutie zullen zorgen wat betreft de patiëntervaring. De kamers van morgen zullen volledige connectiviteit bieden en de mogelijkheid om niet alleen met consulterend personeel te communiceren, maar ook met het ziekenhuis als geheel. Een centrale rol is hierbij weggelegd voor de eigen, gepersonaliseerde app van het ziekenhuis. Computers en netwerken zullen zowel binnen als buiten de kamer verbinding maken. Consultatie op afstand, wat al wordt uitgetest in verschillende Europese landen, zal de norm worden.

Ook zullen we zien dat ziekenhuizen hun eigen apps gaan gebruiken om patiënten de mogelijkheid te bieden afspraken te maken via hun mobiele apparaten. Andere voordelen zullen zijn dat patiënten en bezoekers allerlei voorzieningen kunnen lokaliseren in het ziekenhuis, gepersonaliseerde berichten kunnen sturen naar verpleegkundigen en artsen, en elektronisch toegang krijgen tot diagnostische resultaten. De zorg voor patiënten zal een enorme transformatie ondergaan, met een centrale rol voor mobiliteit. Uitslagen van onderzoeken, zoals röntgenfoto's, kunnen in een oogwenk worden gedeeld, zodat beslissingen over vervolgstappen veel sneller zijn te maken dan nu. Artsen kunnen informatie vervolgens digitaal met elkaar delen, zodat patiënten niet langer uren hoeven te wachten op advies over de te volgen stappen.

4) Aantal verkeerde diagnoses kan afnemen met 75%

Als het om innovatie gaat, is de gezondheidszorg van oudsher achtergebleven bij andere belangrijke industrieën - mogelijk vanwege de problematiek van vertrouwelijke patiëntgegevens. Toch zal het ziekenhuis van de toekomst gebruik maken van real-time data, via de inzet van mobiele software en apparaten. Dit alles maakt meer accurate diagnoses mogelijk, zodat consulterend personeel meer inzicht krijgt in de kwalen van een patiënt en verkeerde diagnose met meer dan 75% afnemen.

Deze toenemende nauwkeurigheid wordt ook bevorderd door de manier waarop #GenMobile gegevens deelt op mobiele apparaten, zoals smartphones, wearables en tablets. Naarmate meer en meer ziekenhuizen afhankelijk worden van netwerken, wordt IT-beveiliging van het grootste belang. Afdelingen zullen dus flink moeten investeren om een ??aantal van de problemen terug te dringen die vaak worden geassocieerd met netwerkbeveiliging.