Hogeschool Windesheim maakt app voor kennismaking met e-health

9 november 2018
Windesheim
Apps
Nieuws
Op basis van onderzoek, waarbij onderzoekers actief meekeken met het werkproces van wijkverpleegkundigen, ontwikkelde Windesheim samen met diverse zorgpartners een aantal tools ter ondersteuning van de wijkverpleegkundigen. Het gaat om een website, een informatie-app en een interactief spel. Het Thuiszorg & Technologie-spel laat op interactieve wijze wijkverpleegkundigen kennis maken met e-health. Aan de hand van verschillende kaarten worden zorgproblemen gecombineerd met mogelijke technologieën. Het spel geeft informatie en stimuleert wijkverpleegkundigen casussen te bespreken waar de inzet van zorgtechnologieën een uitkomst kan bieden.

‘Drempel nog te hoog’

Volgens het onderzoek is de inzet van technologie voor veel wijkverpleegkundigen een ‘drempel te hoog’ terwijl zorgverzekeraars, de overheid en veel zorginstellingen in toenemende hameren op het gebruik hiervan. Wijkverpleegkundigen geven in het onderzoek bijvoorbeeld aan onvoldoende kennis te hebben van beschikbare technologische zorgproducten en de toepassing ervan. “De wijkverpleegkundigen geven aan dat e-health voor hen een middel is en geen doel op zich. Ze geloven daarbij wel dat e-health een goede ondersteuning kan bieden bij het beantwoorden van de zorgvraag van de cliënt. Ze geven daarbij echter aan kennis te missen over het gebruik en de inzet van e-healthtoepassingen. Wanneer ze zelf eenmaal een (nieuwe) toepassing hebben ingezet blijkt wel dat ze daar een volgende keer eerder aan denken”, zo valt te lezen in het rapport.

E-health in de wijk

De informatie-app waarin wijkverpleegkundigen informatie krijgen over 41 producttypen, die gerangschikt zijn op een manier die past bij hun werkproces, is in principe ontworpen voor gebruik op een tablet en te downladen in de iTunes store van Apple en via Google Play. In het project ‘eHealth in de Wijk’ wordt onderzocht hoe wijkverpleegkundigen in staat kunnen worden gesteld om autonoom en doelmatig, op basis van klinisch redeneren, e-health-gebaseerde zorg in te zetten bij hun cliënten. Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door Hogeschool Windesheim onder leiding van lector Marike Hettinga en Ruud Janssen.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!