Hoogleraar Bekkers: baarmoederhalskanker de wereld uit

13 september 2019
Da-Vinci-Xi-Intuitive
Tweedelijn
Nieuws

Gynaecoloog-oncoloog Ruud Bekkers van het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven) gaat zich als hoogleraar inzetten voor het beter bestrijden en zo mogelijk voorkomen van baarmoederhalskanker. Daarvoor ziet Bekkers de inzet van operatierobots als een belangrijk ondersteunend element. Steeds meer ziekenhuizen zetten dergelijke robots in. Het Catharina Ziekenhuis doet dat sinds maart bij complexe gynaecologische kankeroperaties.

Bekkers bekleedt sinds kort aan de Universiteit Maastricht de leerstoel ‘preventie gynaecologische kanker, in het bijzonder (pre) maligne cervixpathologie’. Volgens de professor moet het mogelijk zijn om in 2040 geen nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker in Nederland meer te hebben. Met zijn aanstelling in Maastricht verwacht Bekkers zijn studies naar preventie van baarmoederhalskanker verder uit te kunnen bouwen.

Te weinig verbetering

Al meer dan 20 jaar zet Bekkers zich in om baarmoederhalskanker te voorkomen door zich sterk te maken voor de HPV-vaccinatie en meer aandacht voor de screening van vrouwen op deze vorm van kanker. “De laatste decennia zijn er weinig verbeteringen geboekt in de overleving van diverse soorten gynaecologische kanker, terwijl de mogelijkheden tot preventie zijn toegenomen. Dus juist bij het voorkomen van gynaecologische kanker zie ik mogelijkheden. Dat moet verder uitgebouwd worden in Nederland. Daar ga ik me als hoogleraar hard voor maken door onderzoek te verrichten zodat er een wetenschappelijk bewijs is voor preventieprogramma’s.”

Bekkers richt ook op het voorkomen van eierstokkanker. “Daar willen we door middel van onderzoeken risicogroepen gaan identificeren, zodat zij beschermende maatregelen kunnen treffen. “Eierstokkanker kan bijvoorbeeld voorkomen worden door preventief de eileiders te verwijderen. Als een gezin voltooid is, kan dat voor bepaalde risicogroepen een reële optie zijn.”

Voorkomen bijwerkingen

Het voorkomen van bijwerkingen van kankerbehandelingen is in de leerstoel van Bekkers het derde aandachtspunt. Dat kan via een baarmoeder-sparende-operatie bij baarmoederhalskanker, of het voorkomen van grote littekens door ook complexe ingrepen via een kijkoperatie uit te voeren.

“In het Catharina Ziekenhuis zijn we op dat gebied koploper. Hier wordt waar mogelijk altijd, dus ook bij complexe gynaecologische operaties, door middel van een kijkoperatie geopereerd. Het gebruik van robotchirurgie wordt daarbij steeds belangrijker.”

Bekkers heeft daar in zijn tijd als gynaecoloog aan de RadboudMC al veel ervaring mee opgedaan. De komst van een operatierobot eerder dit jaar in het Catharina Ziekenhuis versterkt die zienswijze. Daarnaast doet Bekkers onderzoek naar alternatieve behandelopties met op termijn minder schadelijke bijwerkingen.

Gynaecoloog-oncoloog Ruud Bekkers van het Catharina Ziekenhuis. Foto: Catharina Ziekenhuis.

Groeiende inzet operatierobots

Steeds meer ziekenhuizen zetten voor een groeiend pallet aan operaties een operatierobot in ter ondersteuning van de chirurg, bijvoorbeeld voor zeer delicate oogoperaties. Het Catharina Ziekenhuis begon afgelopen voorjaar met kijkoperaties waarbij de nieuwste generatie wordt ingezet van de Da Vinci xi-operatierobot. Het ziekenhuis wil zo patiënten die complexe gynaecologische kankeroperaties moeten ondergaan veel minder ingrijpend opereren.

Het Catharina Ziekenhuis stelt een belangrijk verwijscentrum te zijn voor gynaecologische kanker. De afgelopen jaren stijgt het aantal vrouwen dat een complexe gynaecologische operatie moet ondergaan, zoals een baarmoederhalskankeroperatie. Met ondersteuning van een robot kunnen specialisten nauwkeuriger werken, met minder bloedverlies en minder pijn voor de patiënt, aldus gynaecoloog Bekkers afgelopen maart. "Een robotarm is een optimaal verlengstuk voor mij als specialist."

Bekkers 12e hoogleraar

Bekkers is de 12de hoogleraar van het Catharina Ziekenhuis. De leerstoel verstevigt volgens hem de nauwe samenwerking tussen het Maastricht UMC+ en het Catharina Ziekenhuis en past binnen de bestaande samenwerking op gynaecologisch oncologisch gebied in dit gedeelte van het land. De universiteiten van Nijmegen en Maastricht en het Catharina Ziekenhuis werken al enkele jaren nauw samen om vrouwen met kanker aan de geslachtsorganen de beste behandeling te kunnen bieden. Het Catharina Ziekenhuis is voor Brabant en Noord-Limburg hét centrum waar vrouwen met complexe vormen van gynaecologische kanker worden geopereerd.

  • Naast Bekkers zijn ook oncologisch-chirurg Ignace de Hingh, chirurg-oncoloog Harm Rutten, longarts Frank Smeenk, dermatoloog Peter Steijlen en vaatchirurg Joep Teijink hoogleraar aan de Universiteit Maastricht.
  • Cardioloog Lukas Dekker, vaatchirurg Marc van Sambeek, oud-cardioloog Nico Pijls, klinisch chemicus Volkher Scharnhorst en oud-intensivist-anesthesioloog Erik Korsten zijn als hoogleraar verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven.
  • Gynaecoloog Dick Schoot is professor aan de Universiteit van Gent in België.