Hoogleraar UT: temper verwachtingen AI

26 september 2019
Telemedicine concept with doctor pressing virtual buttons
AI
Nieuws

Hoogleraar Johannes Schmidt-Hieber op de Universiteit Twente (UT) waarschuwt dat we voorzichtig om moeten gaan met machine learning en artificial intelligence (AI). De mogelijkheden zijn groot, maar tegelijkertijd kan AI volgens hem niet al onze problemen oplossen. “De verwachtingen van de toekomst van AI zijn te positief”, stelt hij in zijn oratie.

In zijn inaugurele rede gaat Schmidt-Hieber in op de AI-strategie en pleit hji bovendien voor een sterkere link tussen statistici en wiskundigen om zo machine learning naar een volgend niveau te tillen. De Nederlandse AI-strategie moet ervoor zorgen dat ons land succesvol wordt in het toepassen van AI.

In een wereld waarin landen volop inzetten op AI en de opkomst van nieuwe machtige platformen razendsnel gaat, is het van groot belang om AI te omarmen, om zo de Nederlandse concurrentiepositie veilig te stellen, zegt Schmidt-Hieber. Daarnaast heeft Nederland volgens hem een goede positie om juridische, ethische en technische risico’s te ondervangen en te zorgen dat we de ontwikkelingen omzetten in kansen waar alle Nederlanders van profiteren, aldus de betrokkenen.

Zelfde taal spreken

Schmidt-Hieber staat achter de strategie, maar waarschuwt juist ook voor diezelfde risico’s. “We moeten voorzichtig zijn met de gedachte dat AI al onze problemen kan oplossen. Bedrijven en overheden willen nu massaal investeren in AI en machine learning en verwachten dan grote opbrengsten. Machine learning-methoden zijn nog steeds erg kwetsbaar en makkelijk te foppen”, stelt hij.

Schmidt-Hieber baseert zijn benadering op zijn onderzoek in de statistiek. Binnen dat vakgebied werkt het overgrote deel van wetenschappers en bedrijven aan directe toepassingen. Schmidt-Hieber begeeft zich meer aan de theoretische kant. Juist in dat stadium moet volgens hem door statistici al veel meer dezelfde taal worden gesproken als wiskundigen, econometristen en psychologen. 

AI in gezondheidszorg: 170 miljard aan besparingen

Toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) kunnen de Europese gezondheidszorg de komende tien jaar 170 miljard euro aan kosten besparen op kosten voor obesitas, dementie en borstkanker. Dat blijkt uit onderzoek uit 2017 van adviesbureau PwC, waarvan de conclusies te vinden zijn in het rapport ‘Sherlock in Health: How artificial intelligence may improve quality and efficiency, whilst reducing healthcare costs in Europe’.

Het op grote schaal toepassen van kunstmatige intelligentie kan volgens PwC onder meer leiden tot besparingen voor patiënten en een efficiëntere, beter toegankelijke gezondheidszorg. Alleen al in de drie zorgtrajecten die werden onderzocht kunnen de Europese zorgstelsels naar schatting ruim 170 miljard euro besparen in de komende 10 jaar. Drempels zijn er ook. Zo kunnen strenge wet- en regelgeving de optimale inzet van kunstmatige intelligentie in de zorg behoorlijk belemmeren.