Houdbaarheid Nederlandse ziekenhuiszorg onder druk

13 augustus 2018
Nieuws

De houdbaarheid van de Nederlandse ziekenhuiszorg staat structureel onder grote druk. De topklinische en algemene ziekenhuizen in Nederland hebben het niet alleen financieel moeilijk. Ook de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel speelt de ziekenhuizen parten. Dat schrijft KPMG in een nieuw rapport.

Uit de Healthcheck Nederlandse ziekenhuizen van KPMG blijkt dat de rentabiliteit van topklinische en algemene ziekenhuizen daalt. Ongeveer 75 procent zit in 2017 onder de 2.5 procent vergeleken met zo’n 50 procent in 2014. Bovendien tonen cijfers aan dat het aantal vacatures in de eerste maanden van dit jaar is opgelopen tot ruim 2.200. Er zijn op dit moment vooral veel vacatures onder verpleegkundigen en medisch ondersteunende beroepen. Het gevolg is volgens KPMG dat verpleegafdelingen worden gesloten, operaties worden afgezegd en een tijdelijke opnamestop wordt ingevoerd voor bijvoorbeeld geboortezorg. Dat zijn ontwikkelingen die de toegankelijkheid van onze ziekenhuizen stevig onder druk zetten, aldus KPMG. Bij veel ziekenhuizen stijgen de kosten harder dan de omzet waardoor er nauwelijks ruimte is om de noodzakelijke investeringen te doen, ziet KPMG. Vooral de toenemende personeelskosten van artsen en verpleegkundigen, de kosten van personeel dat niet in loondienst is en de groeiende patiëntgebonden kosten zorgen voor druk op de financiële positie van de ziekenhuizen. Nederland op internationaal niveau Uit de analyse van KPMG blijkt dat Nederlandse ziekenhuizen het vergeleken met buitenlandse instellingen relatief goed doen. Hoewel de zorguitgaven in Nederland gemiddeld hoger liggen, is de efficiency bovengemiddeld hoog en is de gemiddelde ligduur, het aantal ziekenhuisbedden en het aantal ontslagen uit het ziekenhuis relatief laag. Qua aantal artsen en verpleegkundigen zit Nederland internationaal rond het gemiddelde. Dat betekent volgens KPMG dat de mogelijkheden voor productiviteitsverbetering onder de huidige omstandigheden beperkt zijn en dat meer efficiency alleen gerealiseerd kan worden door een reductie van personeel, maar gezien de huidige personeelstekorten is dit echter nauwelijks mogelijk. Zonder directe maatregelen zal het tekort aan personeel naar verwachting de komende jaren oplopen tot zo’n 125.000 verpleegkundigen, verwacht KPMG. Schaarse zorgcapaciteit optimaal benutten De druk op de Nederlandse ziekenhuizen kan volgens KPMG niet worden weggenomen door meer overheidsgeld te investeren. Daarbij verwijst het bedrijf naar het Verenigd Koninkrijk waar mee geld niet de oplossing is gebleken voor financiële en operationele problemen. De oplossing ligt volgens KPMG met name in andere en slimmere manieren van werken om schaarse zorgcapaciteit optimaal te benutten. Dit kan bijvoorbeeld door zorgprocessen zoveel mogelijk te digitaliseren, onnodig dure zorg te voorkomen, zorg te verplaatsen naar locaties dichterbij de patiënt en te vervangen door bijvoorbeeld e-health. Niet-zorg gerelateerde zaken reduceren De inzet van integraal capaciteitsmanagement met technologische ondersteuning kan ziekenhuizen en andere aanbieders in de keten helpen om de zorg efficiënter te organiseren. En met shared service centra voor algemeen ondersteunende en medisch ondersteunende diensten kunnen aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd. Niet-zorg-gerelateerde taken moeten bovendien door regelgeving en gebruik van technologie en robotisering zoveel mogelijk worden gereduceerd en worden weggenomen bij artsen en verpleegkundigen.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe de zorg haar toekomst implementeert? Wilt u deze mede inrichten, er invloed op uitoefenen en relevante innovaties ervaren? Bezoek dan op 21 januari 2019 de ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn na registratie gratis maar nu al beperkt beschikbaar! Dus wacht niet en meld u snel aan!