Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Huisartsen intensiveren gebruik e-health toepassingen

Onderzoek van Nivel wijst uit dat driekwart van de huisartsenpraktijken sinds de coronacrisis meer gebruik is gaan maken van e-health toepassingen in het algemeen en beeldbellen in het bijzonder. Van de 1443 huisartsenpraktijken die aan het onderzoek meededen zeiden 1083 praktijken dat ze tijdens de coronacrisis nieuwe e-health toepassingen in gebruik genomen hebben.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In het onderzoek werd specifiek gevraagd naar een aantal (bekende) e-health toepassingen, zoals e-consult, beeldbellen, teleconsultatie (tussen zorgverleners onderling), telemonitoring en het digitaal aanvragen van recepten. Daarnaast hadden huisartsenpraktijken ook de mogelijkheid om over andere toepassingen te rapporteren.

Het onderzoek spitste zich toe op de vraag of een bepaalde e-health toepassing in deze periode voor het eerst gebruikt werd of dat het gebruik van reeds bestaande e-health toepassingen geïntensiveerd werd.

Bijna 700 nieuwe ‘beeldbelpraktijken’

Het meest in het oog springende resultaat was het aantal huisartsenpraktijken dat tijdens de coronacrisis voor het eerst gebruik is gaan maken van beeldbellen. Dat waren er 693, of wel bijna de helft (48%) van alle deelnemende huisartsenpraktijken.

Van de e-health toepassingen die ook voor de coronacrisis al gebruikt werden hebben het online aanvragen van recepten en het e-consult tijdens de coronacrisis de grootste groei doorgemaakt. Respectievelijk 68 procent (online herhaalrecepten) en 73 procent (e-consult) van de deelnemende huisartsenpraktijken zeggen deze toepassingen nu intensiever in te zetten.

Beeldbellen van 0 naar 72 procent

Het Nivel deed in 2019 ook onderzoek naar het gebruik van e-health toepassingen bij huisartsenpraktijken. Een jaar geleden lag het percentage dat beeldbellen inzette om patiënten te spreken op 0 (ja, nul!) procent. Inmiddels is dat bijna driekwart (72%). Ook het aantal praktijken dat gebruik maakt van e-consult is, vergeleken met een jaar geleden, gegroeid. Echter bij lange na niet zo extreem, van 68 procent naar 85 procent.

In 2019 wees een EU-breed onderzoek uit dat de acceptatie van e-health toepassingen onder huisartsen fors gegroeid was. Die trend heeft met de uitbraak van het coronavirus in ieder geval in Nederland nog een extra boost gekregen,

E-health toepassingen na de coronacrisis

Tot slot vroeg het Nivel de deelnemende huisartsenpraktijken ook naar de intentie om de e-health toepassingen ook na de coronacrisis intensiever te blijven inzetten. Ook daar zijn beeldbellen en e-consult het ‘populairst’. Meer dan een kwart van de huisartsenpraktijken geeft aan beeldbellen (28%) en e-consult (26%) ook na de coronacrisis meer te zullen blijven gebruiken.

Bij de andere e-health toepassingen ligt de bereidheid om deze na de coronacrisis intensief te blijven gebruiken beduidend lager, maar ook daar zijn de cijfers positief. Respectievelijk 17 procent (teleconsultatie), 14 procent (digitale herhaalrecepten) en 7 procent (telemonitoring).

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen