Icare werkt in pilot aan digitale versie Zorgpad Stervensfase

14 december 2018
Hospice
Digitalisering
Nieuws

Zorgorganisatie Icare werkt in het kader van een pilot met een digitaal Zorgpad Stervensfase, zo schrijft Annemiek Simons van het Integraal Kankercentrum Nederland. Zij interviewde Albi Popken, verpleegkundig specialist palliatieve zorg bij Icare, over de voordelen van het digitaal werken met het Zorgpad Stervensfase en over hoe de invoering van de pilot bij Icare verloopt.

Bij Icare is jarenlang een papieren versie van het Zorgpad Stervensfase gebruikt, downloadbaar via een website van het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken. Hier zijn ze volgens Albi Popken voor het eerst met dit zorgpad begonnen en met de digitalisering ervan.

Zorgpad Stervensfase voor betere zorg

Het Zorgpad Stervensfase is er op gericht betere zorg te leveren, vertelt Popken in het interview op de website van IKnl. “Op het moment dat je het zorgpad doorloopt, maak je een heel concreet overzicht: wat doen we wel en wat doen we niet? Wat vinden de familieleden en andere naasten belangrijk?" Volgens Popken kunnen mensen zo bewuster omgaan met het sterfproces, vervelende bijverschijnselen eerder onderkennen en beter of het de patiënt zo comfortabel mogelijk gemaakt wordt.
  • Ook helpt het zorgpad de zorgverlener bij het benoemen richting familie en andere naasten dat iemand snel komt te overlijden. Dit helpt hen om het sterven van de patiënt te accepteren.
  • Het zorgpad geeft ondersteuning bij het goed uitleggen aan naasten wat er allemaal in de stervensfase kan gebeuren.
  • Tot slot geeft het Zorgpad Stervensfase de verpleegkundige houvast om met de arts in gesprek te gaan en duidelijk te maken dat de stervensfase is aangebroken.

Digitale beschikbaarheid Zorgpad

Het Zorgpad wordt nu digitaal beschikbaar gemaakt in het kader van de digitalisering die in de zorg plaatsvindt, stelt Popken. “Door de digitalisering in de zorg werden in sommige ziekenhuizen al documenten van het Zorgpad Stervensfase omgezet naar digitale documenten. Een stap verder is om het Zorgpad Stervensfase te digitaliseren in het ECD of EPD." Zo wordt het Zorgpad Stervensfase echt geïntegreerd in de eigen dossiervoering van in dit geval Icare.

Inzet iPads werkt goed

Een deel van het Zorgpad Stervensfase is al operationeel binnen het ECD van Icare, licht Popken toe: “We zijn klein begonnen, met hospices in Emmen, Meppel en Hoogeveen. Ondertussen zijn er al enkele digitale Zorgpaden ingevuld. Dat gebeurt met iPads en dat gaat heel goed.” In het begin van de pilot moesten de iPads uitgedeeld worden en instructies rondom het gebruik gegeven worden. Dat nam tijd in beslag. Inmiddels is iedereen vertrouwd met de tablet en wordt het gebruik ervan naar andere teams uitgebreid. Eerst volgt nog een evaluatie, daarna wil Icare tegemoet gaan komen aan interesse van een aantal verpleegkundige teams in de regio’s en thuiszorgorganisaties. Zij worden verantwoordelijk dan voor de implementatie binnen hun regio.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!