ICT cruciaal voor samenwerking om zorg bij patiënt te brengen

7 april 2017
Nieuws

Directeur-Generaal Bas van den Dungen van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) kreeg onlangs de ‘Handreiking Substitutie’ overhandigd, opgesteld door de Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke Huisartsen Vereniging heeft opgesteld. De handreiking moet huisartsen en medisch specialisten ondersteunen bij lokale samenwerking om zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te bieden. ICT is cruciaal om deze samenwerking te ondersteunen.

Van den Dungen stelde in een reactie: “Dat huisartsen en medisch specialisten samen een document hebben opgesteld waar vanuit de inhoud de samenwerking is beschreven, is essentieel om de randvoorwaarden voor substitutie van zorg verder te kunnen regelen.” Er staan in de handreiking concrete aandachtspunten in voor het waarborgen van kwaliteit en continuïteit bij het verplaatsen van zorg, wanneer die niet meer alleen in het ziekenhuis geboden wordt, maar ook op andere plekken, bijvoorbeeld in de huisartsenpraktijk.

Succes door samenwerking

Op veel plekken in Nederland werken medisch specialisten en huisartsen al samen, met als uitgangspunt zorg dichtbij huis voor de patiënt en waar mogelijk voorkomen van zorg in het ziekenhuis. Succesvolle trajecten komen vooral voort uit gezamenlijke initiatieven van huisartsen en medisch specialisten. De handreiking legt de focus op het tot stand brengen van duurzame en nog betere lokale samenwerking voor specifieke zorg of patiëntgroepen.

De Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke Huisartsen Vereniging hebben de gezamenlijke ambitie om de zorg voor  specifieke patiëntengroepen verder te verbeteren. Vertrouwen in elkaar en goede afspraken over organisatie en bekostiging van verplaatste zorg zijn hierbij de sleutel tot succes. De ‘Handreiking Substitutie’ moet hiervoor houvast bieden.

Concrete meetgegevens nodig

De LHV stelt enthousiast te zijn over dit gezamenlijke initiatief, waarin de beste zorg op de beste plek centraal staat. Op basis van concrete meetgegevens moet dan wel duidelijk gemaakt worden welke investeringen waar nodig zijn en waar juist minder geld naar toe kan, zoals huisvesting en opleidingsplaatsen. De juiste randvoorwaarden zijn volgens de LHV bepalend voor de snelheid en effectiviteit waarmee de samenwerking tussen medisch specialisten en huisartsen ook op de langere termijn vorm krijgt.

ICT-systemen voor het delen van gegevens

De Federatie Medisch Specialisten benadrukt dat medisch specialisten en huisartsen een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om de zorg kwalitatief optimaal, maar ook betaalbaar en toegankelijk te houden. In toenemende mate wordt daarom samengewerkt over de grenzen van de eigen instelling. Daarbij is het volgens de federatie nodig om het effect op de kwaliteit en doelmatigheid van die zorg te volgen, ICT systemen te hebben die het delen van gegevens tussen zorgverleners mogelijk maken, en aandacht te hebben voor investeringen die nodig zijn om deze samenwerking te realiseren.