Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

ICT-problemen beperken toegang tot medisch dossiers patiënten

Een belangrijke reden waarom patiënten geen inzage kunnen krijgen in hun medisch dossier, ligt aan ICT-problemen van de betrokken zorgverleners. Dat blijkt uit een onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met Vara-programma Kassa!

Uit het onderzoek kwam naar voren dat een kwart van de medische dossiers van patiënten niet in orde is. De dossiers zijn niet bijgewerkt, belangrijke informatie ontbreekt en wat er wel in het dossier staat, klopt lang niet altijd. Bovendien weigeren zorgverleners soms ten onrechte om het dossier aan de patiënt ter inzage te geven, of een kopie af te staan.

 De federatie liet haar zorgpanel het eigen medisch dossier opvragen. In totaal werd meer dan 200 keer een dossier opgevraagd bij (vooral) ziekenhuizen en huisartsen. Dat ging 170 keer gemakkelijk, maar 36 mensen kregen het dossier niet. In een kwart van deze gevallen zou dit bij het willen verkrijgen van inzage in het dossier liggen aan ICT-problemen, waardoor inzage in het dossier technisch niet mogelijk was. Verder werd als reden onder meer opgegeven dat informatie alleen via een mobiele telefoon verstrekt kon worden. ‘ICT-technisch niet mogelijk’ werd ook als reden genoemd waarom men geen kopie kon krijgen van (een deel van) het dossier.

‘Er wordt aan gewerkt’

De reden waarom ziekenhuizen geen medische dossiers verstrekken komt volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen meestal door ICT-problemen en niet door de ook als reden genoemde onwilligheid van de betrokken artsen. "Het is technisch niet altijd mogelijk, maar daaraan wordt gewerkt," aldus een woordvoerder van de brancheorganisatie. "Je zult zien dat het de komende tijd per ziekenhuis verbetert."

Begin september stelde het Radboudumc dat het een platform van ICT-aanbieder Forcare gaat toepassen om patiëntinformatie veilig uit te kunnen wisselen met andere zorgaanbieders in en buiten de regio. Forcare is ontwikkelaar van een modulair softwarepakket dat systemen in de gezondheidszorg op elkaar aansluit om zo medische informatie te ontsluiten voor zorgprofessionals, ook als de systemen zijn gebaseerd op verschillende industriestandaarden.

Minister Schippers van VWS maakte deze week bekend dat er de komende drie jaar 35 miljoen euro per jaar wordt gestopt in het verbeteren van de digitale informatie-uitwisseling tussen ziekenhuizen, zo stelde zij in haar Beleidsagenda 2017. Dat moet onder meer gebeuren door meer standaardisatie.

Digitaal inzage in dossier

Uit de studie van de Patiëntenfederatie bleek verder dat van 74 ondervraagde respondenten 44 procent die inzage kregen in een medisch dossier, 44 procent digitaal inzage kreeg door in te loggen via hun DigiD of via sms. Volgens een recente studie van het Nictiz, kenniscentrum op het gebied van e-Health, biedt een kwart van de ziekenhuizen patiënten de optie online de eigen gegevens in te zien via een patiëntenportaal. 60 van de 82 ziekenhuizen hebben zo’n portal nog niet, signaleert Nictiz.

Uit ander onderzoek van Nictiz in juni, samen met apothekersorganisatie KNMP, bleek dat apothekers vaak patiëntinformatie missen, zoals laboratoriumuitslagen en de reden van voorschrijven, die belangrijk is voor veilig medicijngebruik. Dat komt doordat andere zorgverleners nog maar zeer beperkt elektronisch hun patiëntgegevens delen. Van de apothekers gebruikt 99 procent noodgedwongen nog een fax, omdat ziekenhuizen medicatieoverzichten faxen en meestal niet zijn aangesloten op het LSP of andere systemen voor elektronische informatieoverdracht.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen