IGJ houdt vinger aan de pols voor passende zorg

27 juni 2022
patient having video call with doctor on laptop
Digitalisering
Nieuws

In een artikel op IGJ kijkt Henk de Groot, hoofdinspecteur Curatieve Zorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), vooruit op passende zorg voor de toekomst. Onder druk van de coronacrisis heeft de zorg grote stappen gezet op het gebied van digitalisering. Denk aan het online voorschrijven van geneesmiddelen, zorg op afstand door middel van telemonitoring en consulten via (video)bellen. Passende zorg die voor de toekomst van ons zorgstelsel onontbeerlijk is.

Toch zijn er volgens De Groot nog heel wat uitdagingen die beslecht moeten worden. Als voorbeelden noemt hij de (groeiende) personeelstekorten en vergrijzing. Antwoorden op deze uitdagingen kunnen gevonden worden in passende zorg. "Hoe kunnen we op een slimme manier oplossingen bedenken voor de problemen die opgelost moeten worden? En tegelijkertijd; hoe kunnen patiënten dan nog steeds goede en veilige zorg krijgen?", aldus de hoofdinspecteur.

Passende zorg veilig en persoonsgericht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ondersteunt binnen haar toezicht ook de omslag naar passende zorg. Twee belangrijke voorwaarden die daarbij gesteld worden is dat deze zorg veilig en persoonsgericht is. Daarnaar moet het ook binnen de bestaande behandelrelatie passen. IGJ is enthousiast over initiatieven die digitale zorg mogelijk maken en werkt daar volop aan mee.

Als voorbeeld noemt De Groot het (tijdelijk) gedogen, onder strenge voorwaarden, van het online voorschrijven van medicatie. Die toestemming gold voor voorschrijvers die hun patiënt nooit eerder persoonlijk hadden ontmoet maar hun patiënt zagen in een e-consult met videoverbinding. "Daarbij was het wel belangrijk dat de medicatiehistorie beschikbaar was. Volgens de geneesmiddelenwet mocht dit eigenlijk niet. Maar wij vonden dat dit tijdens de crisis een oplossing kon bieden", schrijft De Groot.

Lessons learned voor de toekomst

Omdat de pandemie nu wat meer beheersbaar is, wil IGJ de geleerde lessen gaan inzetten voor de toekomst. De huidige regels, die nog niet zover zijn dat het juridisch allemaal al mogelijk is, moeten aangepast worden zodat ze aansluiten bij de nieuwe praktijk.

"Wij vinden daarom dat alle betrokken partijen met elkaar in gesprek moeten blijven. De inspectie heeft er daarom vorig jaar op aangedrongen bij het ministerie van VWS én de artsenorganisatie KNMG om met een oplossing te komen. Want niet wij, maar zij bepalen de regels", aldus de hoofdinspecteur.

Inmiddels is de KNMG ook al aan de slag gegaan met het verkenning van mogelijkheden voor online voorschrijven en verwacht begin volgend jaar meer duidelijkheid hierover te kunnen geven. De IGJ zal, totdat het zover is, binnen haar toezicht rekening houden met de ontwikkelingen in de zorgpraktijk.

"Als we online voorschrijven tegenkomen zijn er voor ons twee dingen belangrijk; staat bij de gevolgde werkwijze de patiëntveiligheid voorop? En hebben zorgverleners zorgvuldig en navolgbaar gehandeld? Zo hopen we bij te dragen aan de ontwikkeling van nog meer passende zorg", zo besluit Henk de Groot.