Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

IGJ: zorginstellingen hebben visie op e-health, vertaling naar praktijk lastig

De visie op e-health is er bij zorginstellingen, maar de vertaling ervan in daadwerkelijke besluiten en in praktische toepassingen blijkt lastig. Bovendien ontbreekt het aan goede informatiebeveiliging. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) op basis van tien e-health-inspectiebezoeken.

De IGJ i.o benadrukt dat het gaat om een eerste indruk. Daaruit komt naar voren dat veel zorginstellingen al een duidelijke visie hebben op e-health, maar het nog moeilijk om vinden om die zorgvuldig in de praktijk te brengen. Bij de meeste instellingen is er voldoende aandacht voor e-health op bestuurlijk niveau. Ook wordt er veel gedaan om patiënten actief bij nieuwe e-health-ontwikkelingen te betrekken.

Aandacht voor risico’s patiënt, informatiebeveiliging

Maar, stelt de inspectie: de inrichting van de besluitvorming is niet altijd helder. Er zijn duidelijkere afspraken nodig. Ook moet er meer aandacht besteed worden aan het in kaart brengen van de mogelijke risico’s van e-health voor de patiënt.

De inspectie is blij met de aandacht die de bezochte instellingen geven aan e-health. Wel moet er meer aandacht komen voor met name de beveiliging van de informatie. Slechts twee instellingen konden aantonen dat zij voldeden aan belangrijke normen voor informatiebeveiliging.

Voorlopig toetsingskader

Tussen september en december 2017 bezocht de inspectie tien ziekenhuizen en instellingen voor ggz en gehandicaptenzorg. Voor de instellingen was het nieuw dat de inspectie kijkt naar het gebruik van e-health. Bij de tien bezoeken gebruikte de inspectie een voorlopig toetsingskader. Er zijn geen risicovolle situaties aangetroffen waarvoor direct maatregelen nodig waren.

Tijdens de bezoeken het afgelopen najaar hebben de inspecteurs gesproken met vertegenwoordigers van de raad van bestuur en met verantwoordelijken op het gebied van e-health. De resultaten van de eerste tien bezoeken heeft de inspectie gepubliceerd in een factsheet. Intussen gaat de inspectie door met beproeven van het toetsingskader bij meer instellingen. In de loop van 2018 maakt de IGJ het toetsingskader openbaar via haar website.

In kaart brengen toepassing e-health

De IGJ liet vorig jaar september weten dat het in het najaar van 2017 enkele verkennende bezoeken zou brengen aan grote zorginstellingen, waaronder instellingen in de gehandicaptenzorg, gericht op de werkwijze van de instellingen bij de toepassing van e-health.

Reden hiervoor was en is volgens de inspectie dat vooral grote zorginstellingen steeds afhankelijker worden  van e-health. Doordat zorg in toenemende mate in een netwerk van zorgaanbieders wordt geleverd, wordt ook onderlinge communicatie tussen zorgverleners steeds belangrijker. Vanaf 2018 gaat de inspectie structureel aandacht besteden aan het thema e-health bij zorginstellingen.

Onder e-health verstaat de inspectie de inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT), in het bijzonder internettechnologie, om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Enkele concrete voorbeelden zijn elektronische cliëntendossiers, elektronische gegevensuitwisseling, patiëntportalen, medische apps en monitoring van chronische patiënten op afstand.

Stimuleren en bundelen e-health initiatieven

De overheid probeert initiatieven op het gebied van e-health en andere vormen van digitale zorg te stimuleren en te bundelen. Zo werd in april bekend dat negen verpleegtehuizen tien maanden lang aan de slag gaan met technologische toepassingen om de zorg voor hun cliënten te verbeteren. Zij en hun technologiepartners krijgen daarbij ondersteuning die wordt gefaciliteerd door VWS. Het ministerie wil zo tonen dat er opties zijn om zorg te verbeteren met onder meer arbeidsbesparende technologie.

Om de toepassing van slimme zorgtechnologie te faciliteren, lanceerde het ministerie van VWS in januari de Challenge verpleeghuizen van de toekomst. Volgens Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS, is er geld beschikbaar voor de inzet van arbeidsbesparende technologie uit extra middelen voor verpleegzorg. Nu moet de financiering aan initiatieven gekoppeld worden. In september komen de organisaties en de begeleidende bureaus weer bijeen om de tussenresultaten te evalueren, zodat ze gedurende het proces van elkaar kunnen leren.

Meer weten over IGJ i.o. en de zinnige zorginnovaties én de implementatie?  Honderden zorgprofessionals krijgen tijdens de ICT&health World Conference op 22 juni inzichten, antwoorden, handvatten en de beste voorbeelden.  Wilt u ook aanwezig zijn? reserveer dan hier uw (voor de zorg gratis) toegangsticket! Want ook dit keer geldt, op is echt op.

 

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen