Ommelander actief binnen regioplan Gezond Groningen

25 april 2024
Samenwerking
Nieuws

Enkele maanden geleden is het regioplan Gezond Groningen gepubliceerd. Bijna veertig organisaties uit zorg, welzijn, onderwijs, kennisinstellingen, gemeenten in de provincie Groningen en Menzis hebben gezamenlijk een plan gemaakt om samen te werken op het gebied van zorg en ten behoeve van gezondheidsverbetering voor inwoners. Het doel is om zorg, gezondheid, welzijn, sport en bewegen dichter bij elkaar te brengen, waarbij de gezondheid van alle Groningers centraal staat. Het Ommelander ziekenhuis is een van de deelnemers.

Het regioplan is ontwikkeld op basis van het regiobeeld dat is opgesteld in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Medio januari hebben alle 53 regio’s in Nederland hun regioplannen gepresenteerd. De regioplannen zijn opgesteld voor een periode van drie jaar, aan de hand van criteria die de IZA-partijen samen hebben opgesteld. Het afgelopen jaar hebben partijen in de regio de knelpunten in kaart gebracht en oplossingen bedacht. De regioplannen zijn volgens betrokkenen een belangrijke mijlpaal op weg naar houdbare zorg en welzijn. De komende jaren gaan partijen gezamenlijk aan de slag om de plannen ten uitvoer te brengen.

De gezamenlijke aanpak die wordt beschreven in het regioplan Gezond Groningen heeft als doel om de gezondheid van de inwoners van Groningen te verbeteren en te voorkomen dat de zorg in de toekomst vastloopt. Het verkleinen van gezondheidsverschillen is daarbij een speerpunt. De deelnemende organisaties zijn verenigd in het netwerk ‘Gezond Groningen’.

Zorg toegankelijk houden

Het Ommelander Ziekenhuis is een van die deelnemende organisaties. Bas Wallis de Vries, voorzitter van de raad van bestuur vertelt: “Met elkaar moeten we de toegankelijkheid van de zorg borgen. Dat kan alleen als we dingen anders gaan doen, zoals de zorg slimmer organiseren en veel meer samenwerken. We zien dat het zorglandschap enorm in beweging is. Daar dragen wij ons steentje aan bij. Zo maken we onderdeel uit van verschillende samenwerkingsverbanden, zoals Beweegzorg Noord en Hartnet.”

Voor patiënten betekent de nauwere samenwerking onder meer dat ze voor veel voorkomende medisch specialistische zorg terechtkunnen in het Ommelander Ziekenhuis, voor topklinische medisch specialistische zorg in het Martini Ziekenhuis en voor de meest complexe medisch specialistische zorg in het UMCG. De juiste zorg op de juiste plek. Bas Wallis de Vries: “En we focussen ons niet alleen meer op het beter maken van patiënten, maar ook op het stimuleren van een gezondere leefstijl en preventie van ziekte. Zo verkorten we de wachttijden en houden we de zorg toegankelijk, zodat onze patiënten ook in de toekomst kwalitatief goede zorg krijgen.”

Meetbare doelen

Enkele regio’s hebben hun streven al via meetbare doelen verwoord, bijvoorbeeld: ‘Alle inwoners tien extra gezonde levensjaren in 2040’. Ook ziet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doelstellingen op het gebied van personeelskrapte met meetbare doelen geformuleerd: ‘Het oplossen van het personeelstekort van 5700 in 2040’. Maar de NZa ziet nog ruimte voor verbetering. Ze vindt het belangrijk dat taken en verantwoordelijkheden explicieter worden omschreven en toebedeeld.

Ook moet er volgens de NZa een werkagenda komen met daarin benoemd de mijlpalen voor komende maanden en jaren. Sommige regio’s hebben al wel een dergelijke mijlpalenagenda maar ook dat kan volgens de NZa in meer regio’s gebeuren.