IHE-methodiek als versneller voor interoperabiliteit

19 februari 2024
Male doctor pointing with finger on desktop computer while talking on the phone, discussing treatment with colleague.
Samenwerking
Nieuws

Het feit dat IHE Nederland sinds het meest recente jaarcongres een nieuw bestuur heeft brengt ook met zich mee dat het een nieuwe visie en strategie heeft ontwikkeld. Op basis van twee van de vijf landelijke programma’s die zijn benoemd in de Wegiz, wil de organisatie in samenwerking met stakeholders versneld stappen zetten in standaardisatie als basis voor interoperabiliteit.

IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) wil een bijdrage leveren aan een gezondheidszorg waarin sociale en economische waarden hand in hand gaan. Hiertoe maakt het met zorgaanbieders, softwareleveranciers, overheden en ICT-leveranciers afspraken over hoe medische gegevens veilig kunnen worden gedeeld. Maar het wil nu meer doen dan alleen dat, onder meer door de IHE-methodiek beter in te zetten.

Beperkt gebruik IHE-methodiek

“Wij ondersteunen IHE al sinds de start in 2004 en hosten de IHE Academy, die trainingen biedt op het vlak van databeschikbaarheid in de zorg", vertelt Hans Mekenkamp, partner bij MedicalPHIT, in ICT&health editie 1. "We verbazen ons over het feit dat de IHE-methodiek, die via IHE internationaal buitengewoon goede diensten bewijst, in Nederland nog niet heel goed wordt gebruikt. Daar willen we nu verandering in brengen.”

Het uitgangspunt voor die methodiek is de vraag van de klant, die aangeeft een probleem te hebben en wil weten of dit met ICT kan worden opgelost. IHE legt die vraag voor aan haar technical committee als die vraag in minstens drie deelnemende landen leeft.

Drie stappen

Een voorbeeld van zo’n vraag kan zijn of het multidisciplinair overleg (MDO) op basis van standaarden kan worden ingericht. IHE doorloopt met die vraag dan drie stappen.

  • In de eerste stap maakt het een profiel op basis van vigerende internationale standaarden zoals FHIR en DICOM.
  • De tweede stap is dat een aantal leveranciers dat inbouwt en test in een connectathon.
  • In de derde stap demonstreren leveranciers dat ze op basis van dat profiel hun data kunnen uitwisselen en kunnen instellingen die software gaan gebruiken.

Het idee is dat je zo ‘plug and play interoperabiliteit’ krijgt. “Een heel krachtige methodiek”, zegt Mekenkamp, en zoals gezegd willen we die daarom nu ook voor Nederland meer onder de aandacht brengen.”

Twee cases Nederland

IHE Nederland gaat dit in 2024 doen op basis van twee cases, namelijk twee van de vijf landelijke programma’s die zijn benoemd in de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), schetst Vincent van den Berg, innovatieconsultant bij ChipSoft en leveranciers-voorzitter van IHE Nederland.

“De eerste is beeld: de uitwisseling tussen medisch specialistische zorginstellingen. We definiëren beeld hierbij breed, als de beelden én de bijbehorende verslagen. Een logisch aandachtspunt om als casus te gebruiken, want de behoefte aan beeldbeschikbaarheid is groot. De medisch specialist wil de beelden van de patiënt die tegenover hem zit met een druk op de knop kunnen zien, waar ze ook vandaan komen. En als hij de patiënt verwijst, wil hij die beelden probleemloos kunnen meesturen.”

De tweede casus betreft het verzenden en ontvangen van patiëntsamenvattingen. Van den Berg licht toe: “Hiervoor bestaan verschillende datasets, bijvoorbeeld voor medisch specialisten, voor huisartsen en voor de langdurige zorg. Wij willen dat het mogelijk is om zo’n patiëntsamenvatting te verzenden naar de volgende zorgprofessional waarnaar de patiënt wordt verwezen, ongeacht wat voor set het is en wat daarvan de oorsprong is, en dat die op die volgende plek ook probleemloos kan worden ontvangen.”

Het volledige artikel is te lezen in het fysieke of digitale magazine ICT&health 1, 2024, die afgelopen week is verschenen.