Ikazia start met thuis metingen voor hartpatiënten

13 oktober 2021
Ikazia-PR
Monitoring
Nieuws

Het Ikazia start deze maand met een nieuwe oplossing voor thuis monitoring voor patiënten die onder behandeling zijn op de afdeling cardiologie en in aanmerking komen voor zorg op afstand. Het Rotterdamse ziekenhuis biedt patiënten die hiervoor in aanmerking komen kunnen de Thuismeten app van Luscii gaan gebruiken. Zo houden de cardiologen en verpleegkundigen continu een virtuele vinger aan de pols van deze patiënten.

De Thuismeten app is met name bedoeld voor patiënten met chronisch hartfalen en hartpatiënten die recent zijn opgenomen met hartfalen. Zij kunnen via de app op afstand gevolgd worden. De voordelen van thuis monitoring en het thuis meten van vitale functies zijn, zeker tijdens de coronacrisis, nog duidelijker geworden.

Diverse onderzoeken en ervaringen in andere ziekenhuizen hebben al meerdere malen aangetoond dat het thuis monitoren van hartpatiënten even effectief is als behandeling en monitoring door middel van fysieke, reguliere, bezoeken aan de hartpoli of cardioloog.

Digitale zorg voor hartpatiënten

De hartpatiënten die in aanmerking komen voor het gebruik van de Thuismeten app krijgen naast de app zelf ook de benodigde meetapparatuur van het ziekenhuis mee; een bloeddrukmeter en weegschaal. Daarmee kunnen zij thuis hun bloeddruk en gewicht in de app bijhouden. De meetwaarden worden via de app ook naar de zorgverleners in het ziekenhuis gestuurd. Wanneer de meetwaarden afwijken, dan kan indien nodig direct ingegrepen worden.

Door het thuis monitoren en meten staat de patiënt feitelijk continu, virtueel en op afstand, in contact met de zorgverleners in het ziekenhuis. Zonder dat hij daarvoor dus fysiek naar het Ikazia hoeft te komen. “Als de gezondheidssituatie van een patiënt verslechtert door hartfalen, dan krijgen wij hier een melding van en kunnen wij sneller ingrijpen en bijsturen als dit nodig is. We kunnen zo mogelijk verergering van het hartfalen voorkomen en daarmee ook een eventuele ziekenhuisopname”, vertelt Katalin Messemaker, verpleegkundig specialist hartfalen.

Via de Thuismeten app kunnen patiënten ook vragen stellen aan de zorgverleners in het ziekenhuis of informatieve filmpjes bekijken over hartfalen. “Het is voor ons een mooie kans om, de kwalitatieve en patiëntgerichte zorg waar Ikazia zo om bekend staat, ook in de eigen thuis omgeving toe te spitsen op de individuele patiënt", voert cardioloog Mireille Emans daar aan toe.