Ikherstel-app zorgt voor sneller herstel na operatie

13 maart 2019
Operatiekamer-Aorta
Onderzoek
Nieuws

Patiënten worden steeds sneller uit het ziekenhuis ontslagen, soms zelfs op dezelfde dag als de operatie. Als gevolg hiervan zijn ze vaak niet goed geïnformeerd over hun herstel, aldus Van der Meij. “Daarnaast lijkt er steeds meer behoefte te zijn aan zorg op afstand omdat patiënten door fuserende ziekenhuizen vaak langere reisafstanden hebben. Er is hierdoor een dringende vraag naar een nieuwe vorm van zorg.”

Gepersonaliseerde begeleiding

Een onderzoeksgroep onder leiding van Han Anema (hoogleraar sociale geneeskunde, locatie VUmc) en Judith Huirne (hoogleraar gynaecologie, locatie VUmc) ontwikkelde de e-health toepassing om patiënten na hun operatie op een gepersonaliseerde manier te begeleiden. Patiënten krijgen adviezen met betrekking tot het hervatten van voor hen belangrijke activiteiten thuis, in hun werk of vrije tijd, bij een hobby of sport. Zo ontvangt elke patiënt zorg op maat.

Ook krijgt de patiënt via de app inzicht of het herstel volgens plan verloopt en wordt met een activiteitenmeter gestimuleerd zelf te werken aan het herstel. Verder voorziet de app de patiënten van informatie over de operatie, veel voorkomende klachten en het herstel.

Onderzoek naar effect

Van der Meij en collega’s onderzochten het effect van de e-health toepassing bij 344 patiënten die een galblaasoperatie, liesbreukoperatie of operatie aan de eierstokken ondergingen. De helft van hen kreeg toegang tot de e-health interventie.

Van der Meij: “Elke patiënt kon zelf kiezen welke acht persoonlijke activiteiten moesten zijn hervat voor er sprake was van herstel. Zo krijgt elke patiënt zorg op maat.” Patiënten krijgen via de e-health toepassing ook zicht op het verloop van hun herstel. Daarnaast stimuleert de app het werken aan herstel door middel van een activiteitenmeter.

Uiteindelijk bleek deze groep vijf dagen eerder zijn of haar normale activiteiten te hebben hervat dan de controle groep. Ook scoorden de patiënten in deze groep hoger op het gebied van sociale participatie en lichamelijk functioneren. Maar er zijn meer voordelen van de app. Zo waren de patiënten meer tevreden over de ontvangen zorg en keerden ze eerder terug naar hun werk dan de patiënten die de app niet gebruikten.

Ikherstel: app en website

Ikherstel is mede ontwikkeld door Synappz, dat meerdere mobiele apps op de markt heeft gebracht op medisch gebied. Voorbeelden zijn een app voor mensen met allergie en met plasproblemen. Met hulp van artsen van Amsterdam UMC zijn hersteladviezen ontwikkeld en zijn de behoeften van patiënten geïnventariseerd. Met behulp van deze informatie is een zorgprogramma ontwikkeld, waar ook de Ikherstel-website deel van uitmaakt.