IMPALA verbetert kindergeneeskunde in LRS-landen

29 december 2020
Kinderen-Ontwikkelingslanden
Samenwerking
Nieuws

Het monitoren van vitale functies is essentieel voor het (vroegtijdig) opsporen van levensbedreigende ziektes. In omgevingen waar weinig middelen beschikbaar zijn sterven jaarlijks meer dan drie miljoen kinderen. Van deze sterfgevallen wordt een groot deel in verband gebracht met armoede en het daardoor te laat herkennen van ziektes die meestal gewoon te behandelen waren. Een innovatief monitoringssysteem moet daar verandering in aanbrengen.

De belangrijkste knelpunten waardoor de kindergeneeskunde in zogenoemde LRS-landen (Low ReSource), achterblijft, zijn een tekort aan (gekwalificeerd) personeel en geschikte apparatuur. Dat laatste heeft vooral te maken het het feit dat de huidige beschikbare monitoringssystemen vanwege de hoge kosten en slechte compatibiliteit met de omstandigheden in LRS-landen en -gebieden niet geschikt zijn.

Een zevental internationale organisaties, waaronder het Nationaal eHealth Living Lab (NELL), het Amsterdams Instituut voor Wereldwijde Gezondheid & Ontwikkeling (AIGHD) en het eveneens Nederlandse Goal 3, hebben de handen ineen geslagen en het IMPALA-project opgezet.

Kindergeneeskunde in LRS-landen

IMPALA wordt een betaalbaar, duurzaam en gebruiksvriendelijk monitoringsysteem voor gehospitaliseerde kinderen in LRS-gebieden. Daarvoor worden de nieuwste technologieën afgestemd op de LRS-condities, waarbij in het bijzonder naar de situatie in Malawi gekeken wordt.

Het systeem combineert innovatieve sensoren met machinale leeralgoritmen en point-of-care biomarkers. Zo ontstaat een slim, maar eenvoudig monitoringsysteem. Artsen, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers kunnen met IMPALA kritieke ziekten real-time detecteren en voorspellen. Dat stelt hen vervolgens in staat de kinderen tijdig te behandelen en zo de kindersterfte in LRS-landen te verminderen.

Betaalbare en eenvoudig te gebruiken medische hulpmiddelen zijn van groot belang voor het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg in LRS-landen. Een ander voorbeeld van een dergelijke oplossing is de draadloze sensor waarmee de gezondheid en zuurstofverzadiging in het babybrein op een eenvoudige wijze gemonitord kan worden. Die kost geen 10.000 euro, zoals de meeste machines, maar slechts 25 euro.

Internationale samenwerking

Binnen het IMPALA-project werden zeven partners samen die allen begaan zijn met het genereren en aanbieden van gezondheidsoplossingen voor die groepen die dit het meest nodig hebben. De kern van IMPALA is een evenwichtig co-creatie proces en het genereren van kennis gericht op LRS. IMPALA is niet alleen gericht op de ontwikkeling van technologie die is aangepast aan LRS, maar ook op het faciliteren van de opbouw van competenties in LRS die kunnen worden toegepast om de condities, en in dit geval de kindergeneeskunde, verder te verbeteren.

Alle consortiumpartners van het IMPALA-project:

  • College of Medicine (CoM) (Malawi)
  • Polytechnic (PTECH) (Malawi)
  • Training & Research Unit of Excellence (TRUE) (Malawi)
  • Amsterdams Instituut voor Wereldwijde Gezondheid & Ontwikkeling (AIGHD) (Nederland)
  • Goal 3 (Nederland)
  • Nationaal eHealth Living Lab (NELL) (Nederland)
  • Imperial College London (ICL) (UK)