Implementatie van leefstijl in de gezondheidszorg

31 maart 2023
lifestyle
Preventie
Nieuws

Preventie is hét middel om de zorg toekomstbestendig te houden. In 2025 moet leefstijl integraal onderdeel zijn van de reguliere zorg, zodat leefstijlinterventies effectief ingezet kunnen worden ter voorkoming en behandeling van gezondheidsklachten, aandoeningen en ziekten. Op 29 maart gaf minister Kuipers het startsein voor de Coalitie Leefstijl in de Zorg. In deze Coalitie slaan zorgprofessionals, kennisinstellingen en patiëntvertegenwoordigers de handen ineen voor de implementatie van leefstijl in de gezondheidszorg.

Leefstijl speelt een belangrijke rol als het gaat om de behandeling en het herstel van steeds meer ziekten. Diabetes type 2, waar 1,2 miljoen Nederlanders mee te maken hebben, hart- en vaatziekten (1,7 miljoen mensen) en obesitas zijn daar goede voorbeelden van. Zo ook als het gaat om de behandeling van kanker, maag-, darm-, en leveraandoeningen en dementie. Alle reden om leefstijl standaard, en waar nodig vergoed, onderdeel van de behandeling te maken. In de curatieve zorg verdienen leefstijlinterventies een gelijkwaardige plaats, naast bijvoorbeeld medicatie en medische ingrepen.

Integraal Zorg Akkoord

In het in september door veel zorgpartijen getekende Integraal Zorg Akkoord (IZA) is afgesproken dat VWS vanaf 2023 middelen beschikbaar stelt voor een brede leefstijlcoalitie, met als doel implementatie van leefstijl in de gezondheidszorg.

De op 29 maart gestarte Coalitie Leefstijl in de Zorg heeft als missie dat vanaf 1 januari 2025 de inzet op een gezonde levenswijze integraal onderdeel is van de reguliere zorg voor mensen met een gezondheidsklacht, aandoening of ziekte (risicogroepen en patiënten). In de derde week van maart 2023 is een brief naar de Tweede Kamer gestuurd rond recente IZA-wapenfeiten.

Leefstijl

Ernst Kuipers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport daarover: “We willen een gezonde leefstijl integraal onderdeel maken van de reguliere zorg. Dat vraagt om een inspanning van patiënten, artsen en wetenschappers. Van patiënten om het belang van leefstijl te omarmen en gewoontes te veranderen; van artsen om te adviseren over leefstijl en goede keuzes te ondersteunen; en van wetenschappers om onderzoek op dit gebied aan te jagen en uitkomsten actief te delen met de praktijk, zodat behandelingen up to date blijven. Zo dragen alle partijen bij aan een betere behandeling, snellere genezing en meer regie bij de patiënt.”

Coalitiedeelnemers 

De Coalitie Leefstijl in de Zorg wordt gevormd door partijen die actief zijn in en om leefstijl in de zorg, vanuit de praktijk, beleidsmatig, op het terrein van wetenschap en innovatie, of op een andere manier. Zij zijn ervan overtuigd dat zij door samenwerking in de Coalitie leefstijl beter en sneller een passende plek in de zorg kunnen geven. TNO draagt zorg voor de coördinatie van de Coalitie en inhoudelijk wordt de coalitie georganiseerd samen met Patiëntenfederatie Nederland, NFU (Nederlandse Federatie van Universitair medische centra) en vereniging Arts & Leefstijl. Een onafhankelijk onderzoeksprogramma wordt gestart door ZonMw. Dit zal aansluiten bij de missie van de Coalitie.

“"We kijken ernaar uit om met de input van de Coalitie via het ZonMw subsidieprogramma 'Leefstijl in de zorg' bruikbare kennis te genereren over de inzet van leefstijlinterventies binnen de curatieve zorg, zodat die leiden tot verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten”, zegt Mariëlle Snijders, directeur programma’s ZonMw.

Actief uit de startblokken

Bestuurders van de betrokken partijen legden hun samenwerking en inzet in de Coalitie symbolisch vast met een handtekening tijdens de startbijeenkomst. Andere partijen zullen de komende periode aansluiten als deelnemer. Er zal door de Coalitie onder meer worden begonnen met het in kaart brengen van onderwijs & professionalisering, succesvoorbeelden in de praktijk en het inventariseren van ervaringen, en daarnaast het opstellen van een kennisagenda om te zien welke onderzoek lacunes er zijn. Om te kijken wat er nu al geïmplementeerd kan worden zal er een implementatieagenda komen.

De activiteiten van de Coalitie Leefstijl in de Zorg zijn te volgen op de website van de Coalitie Leefstijl in de Zorg.