Infographic helpt bij integreren technologie in zorgonderwijs

5 april 2022
technologie-scaled
Technologie
Nieuws

Zorgprofessionals krijgen in de praktijk steeds meer te maken met een brede waaier aan technologie. Denk alleen maar aan COWS op verpleegafdelingen, apps, e-learnings en epd’s. Het is belangrijk dat leerlingen aan zorgopleidingen, zoals mbo en hbo, goed voorbereid worden op het werken met al die technologie. De nieuwe infographic ‘Technologie in je lessen, dat doe je zo’ helpt docenten daarbij.

De nieuwe infographic geeft docenten handvatten om technologie in hun lesprogramma te integreren. In deze visueel en tekstueel rijk uitgeruste pdf is onder meer het V-model opgenomen. Dit is een kwalificatiemodel met twee lagen dat de kwalificaties benoemt die iedere zorgprofessional móet hebben om met technologie te kunnen werken.

V-model & technologie

Het V-model is al gebruikt in werkplaatsen met docenten van hogescholen en roc’s. De landelijke werkplaats ‘Technologie in je lessen, dat doe je zo!’ is een initiatief van hogeschool Saxion, Deltion College, Tech@doptie, Fontys en Vilans. Het V-model is een initiatief van een aantal practoraten en lectoraten. Samen wilden ze een kwalificatiemodel maken voor het gebruik van technologie in zorg en welzijn. Het model moest bruikbaar zijn voor de integratie van technologie in reguliere curricula en opleidingen én voor bij en nascholing in het kader van een leven lang ontwikkelen.

Ervaringen van docenten met technologie in onderwijs

Door docenten worden hiernaast in de infographic vele nuttige praktijktips gegeven. Voorbeelden: begin klein, vraag collega’s om ambassadeur te worden, laat technologie in zoveel mogelijk lessen terugkomen én betrek ook andere zorgorganisaties die hier ervaring mee hebben bij het onderwijsprogramma. Tevens zijn er in de infographic diverse links te vinden die concrete lesideeën bieden zoals de website digivaardigindezorg.nl.  

Interprofessionele contacten

Een ander belangrijk punt bij het integreren van technologiekennis in onderwijsprogramma’s is interprofessionaliteit. Er is allereerst een goede interactie nodig tussen de technische-, zorg- en welzijnsprofessionals en het onderwijs. Elkaar begrijpen is daarvoor noodzakelijk: wat heeft de zorg- en welzijnsprofessional nodig en wat heeft de technische professional nodig aan informatie om daar een goede toepassing voor te ontwerpen. Een kijkje in elkaars keuken kan daar goed bij helpen, en hoe eerder professionals dat doen hoe beter men elkaar begrijpt en durft op te zoeken. Daarom is het van belang om al tijdens de diverse opleidingen op het gebied van zorg en van technologie die interprofessionele contacten te leggen.