Inforium module voor informatie over palliatieve zorg

7 april 2023
GroepsfotoPZNL-Projectgroep
Passende Zorg
Nieuws

Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), Stichting kanker.nl, Stichting Betrouwbarebron en Nictiz hebben de krachten gebundeld voor de ontwikkeling van een module voor betrouwbare en begrijpelijke informatie voor patiënten en hun naasten in de palliatieve zorg. Die module is onderdeel van Inforium, het platform waar zorgverleners eenvoudig de juiste informatie selecteren en naar patiënten kunnen sturen.

De samenwerkende organisaties vinden het belangrijk dat de informatie over palliatieve zorg die samen met artsen en patiënten is ontwikkeld dankzij de nieuwe Inforium module nu nog beter vindbaar en deelbaar is. Het belangrijkste doel van palliatieve zorg is bij te dragen aan het behouden van de kwaliteit van leven van patiënten.

"De samenwerking met PZNL en Kanker.nl past bij ons doel om de juiste informatie bij de juiste persoon op de juiste plek te krijgen ter ondersteuning van passende zorg", vertelt Markus Oei, voorzitter van Stichting Betrouwbare bron.

Informatie over palliatieve zorg

De nieuwe module is gratis beschikbaar in Inforium. Zorgverleners die patiënten en hun naasten van informatie willen voorzien kunnen met deze module niet alleen de juiste, en betrouwbare, informatie eenvoudig selecteren. Het is ook mogelijk om verwijzingen te koppelen naar pagina's op kanker.nl of overpalliatievezorg.nl, voor aanvullende informatie.

"Daarnaast wordt Inforium in de transmurale ketenzorg ingezet waardoor meerdere zorgverleners patiënten eenduidig kunnen informeren. Mensen die in de palliatieve fase zitten, worden over het algemeen nog onvoldoende geïnformeerd", aldus Oei.

Jaarlijks overlijden meer dan 100.000 mensen aan een aandoening die gepaard gaat met behoefte aan palliatieve zorg. Die zorg is niet meer gericht op genezing, maar op een betere kwaliteit van leven en, waar mogelijk, een waardige stervensfase. In 2021 lanceerde PZNL al een vernieuwde versie van Overpalliatievezorg.nl die patiënten en naasten voorziet in hun vragen en behoeften rondom palliatieve zorg.

Nationaal programma

De samenwerking van de drie organisaties valt binnen het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZII). Dit programma heeft als doel om de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg te vergroten en proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar te maken.

De nieuwe Inforium module, waarmee betrouwbare informatie op en eenvoudige manier door zorgverleners gedeeld kan worden met patiënten, sluit goed aan bij deze doelstellingen. "Overpalliatievezorg.nl en kanker.nl voorzien in zeer veel ondersteunende informatie die van toegevoegde waarde kan zijn. Daarom ben ik zeer blij dat Inforium met een palliatieve-zorgmodule is uitgebreid," besluit Oei.