Informatie met één druk op de knop

22 maart 2023
informatie
Digitalisering
Nieuws

Altijd en overal beschikken over contextuele informatie van de patiënt. Het kan met de Gegevensset Passende Zorg (GPZ). Essentiële informatie voor zorgverleners en patiënten bij het leveren van proactieve zorg, met als resultaat een passender behandeling en zorg. Dit is waar het Citrienfondsprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ en de Taskforce Cancer Survivorship Care, waar IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) deel van uitmaakt, met de GPZ naartoe willen.

Het gaat hier om informatie met betrekking tot wie de patiënt is, hoe zijn of haar thuissituatie eruit ziet en wat belangrijk is in het dagelijks leven, los van de ziekte. Passende zorg is daarmee zorg die past bij de medische situatie en bij de patiënt als persoon. De beschikbaarheid van de juiste gegevens is daarbij cruciaal.

Informatie gestructureerd vastleggen

Om zorgverleners, zoals een medisch specialist in een ander ziekenhuis, de huisarts of de thuiszorgverpleegkundige, in staat te stellen om over de organisatiegrenzen heen voort te borduren op de informatie van de voorgaande zorgverlener, is consensus over welke informatie het gaat, en hoe deze vastgelegd moet worden noodzakelijk. De GPZ is daarmee het handvat voor implementatie in alle zorginformatiesystemen.

De GPZ wordt gezien als een eerste stap. Nu komt het aan op landelijke implementatie in alle zorginformatiesystemen. Daarbij komt het in eerste instantie aan op het technisch mogelijk maken dat informatie gestructureerd vastgelegd en uitgewisseld kan worden.

Gebruiksvriendelijk

Een essentieel aspect dat bij de inrichting in zorginformatiesystemen wel eens vergeten wordt, is het gebruiksvriendelijk beschikbaar maken van de vastgelegde informatie voor zorgverleners binnen een instelling.

De Mini-docu Gegevensset Passende Zorg laat zien dat dit kan door het met één druk op de knop toegankelijk maken van de contextuele informatie. Op deze manier ervaren zorgverleners de meerwaarde, hetgeen hen motiveert om gestructureerd te gaan vastleggen. Voor het werkelijk plukken van de vruchten is echter nog wel ziekenhuisbrede implementatie nodig. Weten wat belangrijk is voor de patiënt waarmee je van doen hebt, maakt de zorg immers efficiënter, warmer en passender.

Uit het vierde jaar van ‘De Transparantiemonitor’ van het Nivel kwam eind 2022 naar voren dat ‘samen beslissen’ en ‘leren en verbeteren’ centraal staan als het gaat om tot de best passende zorg

Meer informatie

Meer informatie over de Gegevensset Passende Zorg is te vinden op de website Regionale Oncologienetwerken van het Citrienfonds. Wie vragen heeft, kan ook contact opnemen via e-mail met Floor van Nuenen (UMCG), projectleider regionale oncologienetwerken.