Informatie over impact coronavirus op nierpatiënten

vr 27 maart 2020 - 13:09
Dialyse
Patiënt
Nieuws

Op het platform nieren.nl is, in samenwerking met medische specialisten, een uitgebreid coronadossier gepubliceerd. Het dossier bevat alle tot nu toe bekende informatie over chronische nierschade als gevolg van COVID-19. De informatie wordt, indien nodig, dagelijks up-to-date gehouden. Het dossier is bedoeld om nier-, dialyse- en transplantatiepatiënten te informeren over de impact van het coronavirus op deze doelgroep.

Voor de samenstelling van het dossier richtte de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) een coördinatieteam op, bestaande uit leden van het NFN bestuur, Nefrovisie en het Landelijk Overleg Transplantatie (LONT). Dit team onderzoekt wat het coronavirus voor nierpatiënten betekent en hoe de zorg daar eventueel op aangepast moet of kan worden. De bevindingen en adviezen worden in het online dossier gepubliceerd.

Voor nierpatiënten

Zo geeft het dossier onder andere tips en adviezen over hoe nierpatiënten het risico op besmetting kunnen beperken. Maar er wordt ook informatie verstrekt over de te nemen acties wanneer blijkt dat ze toch besmet zijn geraakt.

De informatie is gebaseerd op de richtlijnen van ERA-EDTA, de Europese organisatie voor nefrologen en in overleg met Nederlandse necrologen aangepast op de situatie hier. In het dossier kunnen nierpatiënten ook ervaringen lezen van lotgenoten. Voor vragen kunnen ze terecht in diverse online gespreksgroepen van de community of de gepubliceerde blogs.

Voor dialyse- en transplantatiepatiënten

Dialysepatiënten moeten zich realiseren dat zij een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden wanneer ze besmet raken met het coronavirus. In het dossier is een aparte sectie gewijd aan adviezen, zowel voor thuis als in het ziekenhuis, ten behoeve van hemodialysepatiënten en peritoneale dialysepatiënten.

Ook transplantatiepatiënten zijn extra kwetsbaar voor virussen en infecties. Dat heeft te maken met de afweeronderdrukkende medicijnen tegen afstoting van de donornier. Voor deze groep zijn ook speciale adviezen opgesteld. Omdat de kans dat zij ernstig ziek worden van het coronavirus groter is, kan het advies zijn om na besmetting (tijdelijk) te stoppen met afweeronderdrukkende medicatie.

Veel vragen over COVID-19

Ook komen er dagelijks op nieren.nl veel vragen binnen met betrekking tot de impact van het coronavirus en COVID-19 op nierpatiënten. Antwoorden op die vragen zijn in drie categorieën onderverdeeld: coronavirus en chronische nierschade, coronavirus en dialysepatiënten, coronavirus en transplantatiepatiënten.