Informatieberaad: volgende fase duurzaam informatiestelsel

21 maart 2019
Nieuws

Het Informatieberaad Zorg heeft per 18 maart vijf documenten met Kaders voor het Duurzaam Informatiestelsel opengesteld voor consultatie. Tot en met 15 april 2019 kunnen belanghebbende partijen op de open consultatie reageren, zo laat het Informatieberaad weten.

Met de kaders worden afspraken gemaakt om de publieke belangen rondom zorgbrede informatiestromen te borgen, aldus het Informatieberaad. Dit zijn kaders ten aanzien van de kwaliteit, toegankelijkheid en toepasbaarheid van informatie(stromen) die voorwaardelijk zijn voor het functioneren van de zorg in Nederland.

Een goed functionerend informatiestelsel in de zorg is volgens het beraad onontbeerlijk voor het functioneren van de zorg, voor fraudebestrijding, voor de aanpak van verspilling in de zorg, voor de versnelling en verbetering van informatie over zorguitgaven en het terugdringen van administratieve lasten. Met de kaders worden de principes en de richtlijnen gerealiseerd om te komen tot een goed functionerend informatiestelsel.

Toetsen bouwstenen

De kaders vormen de afspraken waaraan de bouwstenen kunnen worden getoetst die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de vier Outcomedoelen van het beraad: medicatieveiligheid; patiënt centraal; overdracht (gestandaardiseerde informatie-uitwisseling); Eenmalig vastleggen en hergebruik. Deze outcomedoelen vormen de basis voor het werk van het Informatieberaad.

De kaders voor het duurzaam Informatiestelsel bestaan uit een aantal documenten die volgens het beraad samen richting moeten geven aan de ontwikkeling van een referentie-architectuur voor het duurzaam informatiestelsel. Deze kaders bestaan nu uit twee onderdelen:

  • Deel 1: Principes van het duurzaam informatiestelsel voor de zorg;
  • Deel 2: Richtlijnen duurzaam informatiestelsel voor de zorg;

Architectuurcommunity Zorg

Het Informatieberaad Zorg heeft de Architectuurcommunity Zorg opdracht gegeven voor het uitwerken van Kaders voor het duurzaam informatiestelsel in de zorg. De Architectuurcommunity Zorg is één van de expertcommunities van het Informatieberaad Zorg. Het is een netwerk van informatiemanagers, IT-architecten, informatieanalisten, chief information officers (CIO’s) en andere mensen met een interesse voor informatie, techniek en architectuur.

De uitwerking gebeurt in drie fasen:

  • Fase 1: Principes en afgeleide principes
  • Fase 2: Richtlijnen of ook wel normenkader
  • Fase 3: Bibliotheken van bouwstenen (oplossingen, voorzieningen, standaarden) en goede voorbeelden

De basisprincipes en afgeleide principes – hebben al een open consultatie achter de rug. Het Informatieberaad heeft deze principes op 12 december 2018 vastgesteld. Fase 2, de richtlijnen, worden nu geconsulteerd om input uit het veld te verkrijgen. De verwerking van deze input wordt teruggekoppeld. Vervolgens zullen de richtlijnen aangeboden worden om door het Informatieberaad vastgesteld te worden.

Nadere invulling

Door het definiëren van richtlijnen wordt een nadere invulling gegeven aan de principes zodat deze geïnterpreteerd en toegepast kunnen worden. De richtlijnen zijn geschreven voor informatiemanagers, IT-architecten, informatieanalisten, chief information officers (CIO’s) en andere mensen die werken aan afsprakenstelsels voor gegevensuitwisseling in de zorg.

Voor de open consultatie van deel 2 zijn vijf documenten beschikbaar.

  • Het ingevulde format voor open consultatie
  • Deel 2: Richtlijnen voor het duurzaam informatiestelsel in de zorg (introductie)
  • Bijlage 2a: Modellering van het duurzaam informatiestelsel in de zorg - Het document “modellering van een duurzaam informatiestelsel in de zorg”
  • Bijlage 2b: Begrippenlijst
  • Bijlage 2c: Richtlijnen