Informatieve site voor jongvolwassenen die roken

2 juni 2022
Roken-Vrouw
Zorgtransitie
Nieuws

Roken is en blijft een van de gewoonten die voor veel gezondheidsproblemen zorgt. De overheid maakt dan ook werk van het aansporen om te stoppen met roken en, beter nog, niet te beginnen. Met name voor die laatste strategie zijn jongvolwassenen een heel belangrijke doelgroep. Voor hen is nu speciaal een nieuwe site opgezet. Daar krijgen jongvolwassenen informatie over roken die verder gaat dan alleen de gezondheidsrisico's.

Onderzoek heeft aangetoond dat jongvolwassenen behoefte hebben aan meer informatie over roken. En dan niet alleen over de gezondheidsrisico's maar ook antwoord op vragen als 'Wat is de relatie tussen roken en stress?' en 'Waarom is roken verslavend?'.

Inmiddels is ook al lang duidelijk dat een benadering met het bekende belerende vingertje bij veel jongeren niet, of juist averechts, werkt wanneer je ze wilt motiveren om te stoppen met roken, of niet te starten. De vraag is dan natuurlijk hoe je deze doelgroep, van 18 tot 24 jaar, wél bereikt.

Website voor rokende jongvolwassenen

Uit gesprekken met jongvolwassenen, in combinatie met een vragenlijstonderzoek, is gebleken dat jongeren die roken méér willen weten dan alleen de gevolgen van roken op de gezondheid. Zij willen niet voor de gek gehouden worden en zijn nieuwsgierig naar de smerige trucjes van de tabaksindustrie. Daarnaast hebben ze behoefte aan informatie over de relatie tussen roken en stress, en het verslavende aspect van roken. Dit zijn allemaal onderwerpen die behandeld worden op de nieuwe website van ikstopnu.nl speciaal voor jongvolwassenen: jongvolwassenen.ikstopnu.nl.

Stress is een van de factoren die ertoe leidt dat jongvolwassenen vaak blijven roken. De meesten van heb zijn niet bekend met het effect dat stress heeft op het rookgedrag. Daarnaast hebben zij ook vaak geen idee hoe een (nicotine)verslaving tot stand komt.

Motivatie door betere informatie

Door jongvolwassenen hier beter over te informeren, waar ze dus ook behoefte aan zeggen te hebben, kan de motivatie om te stoppen met roken net dat juiste zetje in de goede richting gegeven worden. Roken levert bijvoorbeeld juist meer stress op dan stoppen. En een kijkje in de smerige praktijken van de tabaksindustrie kan ook voor weerzin in een sigaret zorgen.

Die informatie is nu precies waar de nieuwe website, jongvolwassenen.ikstopnu.nl, in voorziet. “Jongvolwassenen weten dat roken slecht is voor je gezondheid. Het is niet nodig dit te herhalen. Maar andere onderwerpen waren naar hun mening wel heel interessant en onderbelicht. Dus hoe speel je daar succesvol op in? De nieuwe website van Ikstopnu voor jongvolwassenen geeft informatie die zij interessant vinden”, aldus projectleider Claire de Nerée tot Babberich.