Search
Close this search box.
Search

Innovatie-Route moet inzet technologie in langdurige zorg faciliteren

Vilans en Academie Het Dorp introduceren de Innovatie-Route. Met deze online omgeving willen de organisaties faciliteren dat technologie wordt ingezet om bij te dragen aan eigenwaarde, zelfstandigheid en eigen regie voor mensen met een beperking. Vilans, (kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning) en Academy Het Dorp (advies- en onderzoeksorganisatie voor technologie in de langdurende zorg) hebben voor de invulling van de Innovatie-Route samengewerkt met het ministerie van VWS.

De Innovatie-Route moet organisaties in de langdurige zorg ondersteunen om (zorg)technologie op de beste manier te laten werken voor hun cliënten, aldus Vilans. Daarvoor is het belangrijk dat de technologie écht een antwoord is op het vraagstuk van de cliënt. En dat medewerkers er goed mee kunnen werken en de technologie als waardevol ervaren.

Innovatie-Route: online omgeving

De Innovatie-Route is een online omgeving op het Kennisplein Gehandicaptensector die bij zorginnovatie betrokken partijen partijen ondersteunt of meeneemt bij het succesvol invoeren van zorgtechnologie. Het gaat hier onder meer om cliënten, naasten, cliëntvertegenwoordigers, begeleiders, projectleiders, verantwoordelijken voor ICT en management en bestuurders in de gehandicaptenzorg.

De Innovatie-Route is een resultaat van de aanpak, geleerde lessen en praktijkervaringen van 28 technologietrajecten in de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg (IIG). Met dit programma van Volwaardig Leven gingen de organisaties aan de slag met technologie als antwoord op vraagstukken van cliënten. Hierbij werden zij begeleid door implementatie-adviseurs.

De aanpak zoals die is vastgelegd in de Innovatie-Route, is gebaseerd op het implementatiemodel van ZonMw, aangevuld met kennis en diverse tools voor het gebruiken van technologie in de praktijk. Ook is gebruik gemaakt van de kennis van ZorgvanNu.

Aanvulling met ervaring gebruikers

Bij veel stappen in de Innovatie-Route zijn praktijkervaringen onderbouwd met onderzoek, zodat het voor betrokkenen in de gehandicaptenzorg makkelijker wordt om de juiste stappen te zetten voor het succesvol, dagelijks gebruik van technologie door cliënten en betrokkenen met de zorgorganisatie. Het is de bedoeling dat de Innovatie-Route voortdurend wordt aangevuld met ervaringen van gebruikers.

De Innovatie-Route is opgebouwd uit 5 fases. Fase 1 tot en met 4 beslaan de uitvoering en bestaan uit meerdere etappes met hulpmiddelen en inspirerende verhalen uit de praktijk. De stappen hoeven niet per sé gevolgd te worden zoals ze beschreven staan. Elke stapt telt diverse aandachtspunten die, mits goed opgevolgd, de kans van slagen van technologische innovaties kunnen vergroten.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?