Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Innovatie-Route moet inzet technologie in langdurige zorg faciliteren

Vilans en Academie Het Dorp introduceren de Innovatie-Route. Met deze online omgeving willen de organisaties faciliteren dat technologie wordt ingezet om bij te dragen aan eigenwaarde, zelfstandigheid en eigen regie voor mensen met een beperking. Vilans, (kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning) en Academy Het Dorp (advies- en onderzoeksorganisatie voor technologie in de langdurende zorg) hebben voor de invulling van de Innovatie-Route samengewerkt met het ministerie van VWS.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De Innovatie-Route moet organisaties in de langdurige zorg ondersteunen om (zorg)technologie op de beste manier te laten werken voor hun cliënten, aldus Vilans. Daarvoor is het belangrijk dat de technologie écht een antwoord is op het vraagstuk van de cliënt. En dat medewerkers er goed mee kunnen werken en de technologie als waardevol ervaren.

Innovatie-Route: online omgeving

De Innovatie-Route is een online omgeving op het Kennisplein Gehandicaptensector die bij zorginnovatie betrokken partijen partijen ondersteunt of meeneemt bij het succesvol invoeren van zorgtechnologie. Het gaat hier onder meer om cliënten, naasten, cliëntvertegenwoordigers, begeleiders, projectleiders, verantwoordelijken voor ICT en management en bestuurders in de gehandicaptenzorg.

De Innovatie-Route is een resultaat van de aanpak, geleerde lessen en praktijkervaringen van 28 technologietrajecten in de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg (IIG). Met dit programma van Volwaardig Leven gingen de organisaties aan de slag met technologie als antwoord op vraagstukken van cliënten. Hierbij werden zij begeleid door implementatie-adviseurs.

De aanpak zoals die is vastgelegd in de Innovatie-Route, is gebaseerd op het implementatiemodel van ZonMw, aangevuld met kennis en diverse tools voor het gebruiken van technologie in de praktijk. Ook is gebruik gemaakt van de kennis van ZorgvanNu.

Aanvulling met ervaring gebruikers

Bij veel stappen in de Innovatie-Route zijn praktijkervaringen onderbouwd met onderzoek, zodat het voor betrokkenen in de gehandicaptenzorg makkelijker wordt om de juiste stappen te zetten voor het succesvol, dagelijks gebruik van technologie door cliënten en betrokkenen met de zorgorganisatie. Het is de bedoeling dat de Innovatie-Route voortdurend wordt aangevuld met ervaringen van gebruikers.

De Innovatie-Route is opgebouwd uit 5 fases. Fase 1 tot en met 4 beslaan de uitvoering en bestaan uit meerdere etappes met hulpmiddelen en inspirerende verhalen uit de praktijk. De stappen hoeven niet per sé gevolgd te worden zoals ze beschreven staan. Elke stapt telt diverse aandachtspunten die, mits goed opgevolgd, de kans van slagen van technologische innovaties kunnen vergroten.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen