Search
Close this search box.
Search

Data van het innovatieplatform zullen binnen Oncode Accelerator gebruikt worden om de effectiviteit van de ontwikkeling van kankerbehandelingen te vergroten.

Innovatieplatform voor effectievere ontwikkeling kankermedicatie

Enkele maanden geleden werd de start van het publiek-private samenwerkingsverband Oncode Accelerator al aangekondigd. Daarbinnen werken een aantal Nederlandse partners die betrokken zijn bij de preklinische fase van de ontwikkeling van kankermedicijnen met elkaar samen. Het gezamenlijke doel is niet alleen het versnellen van de ontwikkeling van medicijnen, maar ook het verlagen van de kosten van die ontwikkeling. Ten behoeve van deze samenwerking zijn verschillende innovatieplatforms actief. Eind november is een van die platforms, 'Goed gedefinieerde patiëntcohorten’, gestart.

Innovatieplatform

De coördinatie van het platform ‘Goed gedefinieerde patiëntcohorten’ is in handen van het UMC Utrecht. Daarnaast is ook IKNL in dit platform vertegenwoordigd. Data en ander materiaal van het nieuwe innovatieplatform zullen binnen Oncode Accelerator gebruikt worden om de effectiviteit van de ontwikkeling van kankerbehandelingen te vergroten. Tegelijkertijd is een van de doelstellingen om kandidaat geneesmiddelen zo goed mogelijk te laten aansluiten op specifieke patiëntengroepen. Een belangrijke methode om dit te kunnen bewerkstelligen, is het eerder centraal stellen van de patiënt bij het ontwikkelproces. Dat wordt gerealiseerd met behulp van de data en materiaal van het innovatieplatform ‘Goed gedefinieerde patiëntcohorten’.

Diagnoses van patiënten met kanker worden nu nog vaak handmatig geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) van IKNL.Het automatiseren van deze registratie zorgt ervoor dat niet alleen versneld inzicht verkregen kan worden in de verschillende patiëntkarakteristieken, maar ook of een therapie bij een bepaalde patiënt effectief is.

Real-time data

Wanneer gebruik gemaakt kan worden van real-time en real-world data, kan door de behandelaar beter bepaald worden welke patiënten, eventueel met specifieke gen-mutaties – in aanmerking komen voor de verschillende klinische studies. Daarnaast opent het gebruik van real-time data ook de weg naar het leren tijdens adaptieve vroeg klinische studies. Dan hoeft voor het beoordelen van de resultaten niet meer gewacht te worden tot het eind van de studie, naar kunnen al tijdens de studie eventuele aanpassingen worden gedaan.

Het INKL heeft de ambitie om de data-import van de NKR verder te automatiseren zodat de handmatige registratie beperkt wordt. Oncode Accelerator sluit aan bij deze ambitie. Binnen R(H)ONDA project worden klinische gegevens real-time opgehaald uit de elektronische patiëntendossiers (EPD’s). Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de Datagateway van Performation. Dit is een informatieplatform binnen de beveiligde ziekenhuisomgeving, waarmee op gestandaardiseerde wijze data uit verschillende EPDs worden verzameld. De betreffende gegevens worden vanuit de EPD’s geautomatiseerd naar de NKR gestuurd. Daardoor kan sneller inzicht geboden worden welke nieuwe middelen in de praktijk worden ingezet en wat de effecten hiervan zijn.

Validatie en doorontwikkeling

De betrokken medisch specialisten hebben de klinische data die opgehaald kunnen worden via de Datagateway de afgelopen jaren zorgvuldig gevalideerd, te beginnen bij de Hemato-Oncologie en vervolgens ook voor de solide oncologie. Eind dit jaar (2023) kan de eerste dataset volledig automatisch verstuurd kunnen worden naar de NKR. Daarna is het zaak deze ontwikkeling door te zetten. Daarvoor wordt gewerkt aan een gefaseerde uitbreiding van de datasets (binnen de NKR Itemsets), maar ook aan het opschalen van de automatisering bij meer ziekenhuizen.

“Hiermee maken we de NKR gereed om real-time, real world data beschikbaar te maken voor onder andere het platform ‘Goed gedefinieerde patiëntcohorten’ van Oncode Accelerator”, aldus IKNL. Het verder opschalen en versnellen van deze ontwikkeling is onder andere mogelijk dankzij financiering vanuit het Nationaal Groeifonds.

Oncode Accelerator is opgericht door Oncode Institute, samen met andere initiatiefnemers. Oncode Institute verenigt ruim 800 topkankeronderzoekers van academische en medische instellingen in Nederland om baanbrekende innovaties op het gebied van de diagnose en behandeling van kanker te stimuleren.

Ron Smeets

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
cardioloog
Ieder hart heeft eigen elektrische vingerafdruk
Dragon Medical One MCL
Dragon Medical One bespaart MCL-artsen tot 45 minuten per dag 
preventie
Europese subsidies beschikbaar om preventie digitaal te ondersteunen
Onderzoeksdata Lowlands
Onderzoeksdata verzamelen tijdens Lowlands
Nierschade onderzoek
Zoektocht naar eerder vaststellen nierschade met AI
Longaandoeningen
Nieuwe perspectieven bij longaandoeningen
AI
AI in de diagnostiek van kinderen met een ontwikkelingsachterstand
Kankeronderzoek
UMCU studenten doen kankeronderzoek met Genmab
Thuismonitoring
Isala voegt 23 zorgpaden toe aan thuismonitoring
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Volg jij ons al?