Inschrijftermijn toepassingsgebieden Vliegwiel coalitie verlengt

18 september 2017
Nieuws

De Patiëntenfederatie Nederland heeft de inschrijvingstermijn om ideeën in te leveren voor de toepassingsgebieden van de Vliegwiel coalitie verlengd van 8 tot 27 september. Dat stelt de belangenorganisatie. De Vliegwiel coalitie bestaat uit stakeholders uit het hele zorgveld: leveranciers, verzekeraars, overheden, aanbieders en patiënten.

Het doel van de coalitie is om beschikbare digitale innovaties op te schalen door de samenwerking tussen zorgverzekeraars en - aanbieders te faciliteren. De basis hiervoor is zijn de Triple Aim doelen: de inzet van digitale toepassingen patiënten een betere gezondheid oplevert, de kwaliteit van zorg verbetert en tegelijkertijd kosten bespaart.

Een oproep om ideeën in te leveren voor twee toepassingsgebieden - een voor ziekenhuizen, een voor bredere toepassingen in de zorg - had 8 september als oorspronkelijke termijn. Volgens Dianda Veldman is het echter zonde om nu al te stoppen, aangezien er nog veel na de sluitingsdatum is binnengekomen.

Bepaling toepassingsgebieden innovatie-arrangementen

Halverwege november moeten twee panels van patiënten en professionals (vertegenwoordigers van onder meer verzekeraars en artsen met e-health affiniteit) bepalen voor welke toepassingsgebieden er zogeheten innovatie-arrangementen komen. Dat is een raamwerk dat het voor zorgverzekeraars en -aanbieders eenvoudiger moet maken om tot meerjarencontracten te komen.

Verzekeraars geven daarbij partijen zoals ziekenhuizen de ruimte om digitale zorginnovaties in te voeren en medewerkers hiervoor te trainen. Verzekeraars moeten dan zekerheden krijgen op gebieden zoals kostenefficiency. Zo moet de transitie naar nieuwe zorglevering en -afspraken.
Tussen nu en een half jaar moeten volgens Veldman is de eerste innovatie-arrangementen al ingevoerd worden en effect hebben op de zorginkoop van 2019. Ze stelt er in een interview in de eerstvolgende ICT&health van uit te gaan dat de opschaling van digitale innovaties in de zorg zo echt van de grond gaat komen.