Inspectie gaat instellingen onderzoeken op gebruik e-health

13 september 2017
Nieuws
Vooral grote zorginstellingen worden steeds afhankelijker van e-health. Doordat zorg in toenemende mate in een netwerk van zorgaanbieders wordt geleverd, wordt ook onderlinge communicatie tussen zorgverleners steeds belangrijker. De inspectie is weliswaar positief over de mogelijkheden die e-health kan bieden om zorg te ondersteunen en te verbeteren, maar vindt het ook belangrijk dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg niet in het geding komen.

Structureel aandacht vanaf 2018

Vanaf 2018 gaat de inspectie structureel aandacht besteden aan het thema e-health bij zorginstellingen. Voorafgaand zal de IGZ in het najaar van 2017 tien verkennende bezoeken uitvoeren. Deze bezoeken zijn niet gericht op toetsing en handhaving, tenzij de inspecteurs zeer risicovolle situaties aantreffen waarvoor direct maatregelen nodig zijn.

De inspectie gaat deze bezoeken kort van te voren aankondigen. Tijdens het bezoek is het de bedoeling dat de inspecteurs spreken met vertegenwoordigers van de raad van bestuur en met verantwoordelijken op het gebied van e-health. De conclusies die IGZ maakt op basis van deze bezoeken worden gebruikt om het toezicht op e-health toepassingen verder in te richten en een toetsingskader te maken voor de komende jaren.

Onder e-health verstaat de inspectie de inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT), in het bijzonder internettechnologie, om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Enkele concrete voorbeelden zijn elektronische cliëntendossiers, elektronische gegevensuitwisseling, patiëntportalen, medische apps en monitoring van chronische patiënten op afstand.