Interactieve online keuzehulp voor genderpatiënten

15 augustus 2022
trans
Digitalisering
Nieuws

Onlangs is een interactieve online keuzehulp gelanceerd voor genderpatiënten: De GenderAid. Het gaat hier om mensen die bijvoorbeeld hun opties, omtrent het wel of niet kiezen voor een genitale operatie, eens rustig op een rijtje willen zetten.

Er zijn al tal van keuzehulpen beschikbaar in diverse ziekenhuizen. Bekend zijn onder meer keuzehulpen bij de behandeling van borstkanker of prostaatkanker maar ook bij een liesbreuk of artrose in de knie. In 2018 werd ook al een keuzehulp voor genderpatiënten ontwikkeld in Amsterdam UMC, maar die was alleen voor transmannen. De nieuwe online keuzehulp is echter ontwikkeld voor feminiserende én masculiniserende trajecten.

Keuzehulp en samen beslissen

In de praktijk is deze tool er dus voor transmannen en voor transvrouwen, maar ook voor ieder ander die zich wil verdiepen in deze behandelopties. Belangrijk, want mensen die een genitale operatie overwegen, kampen met veel vragen en gaan bij hun beslissing niet over één nacht ijs. Het is dan ook een keuzehulp geworden die berust op een stevig fundament.  

In het kader van het project ‘Samen beslissen’ is er jaren lang gewerkt aan een toegankelijke keuzehulp. In totaal zijn er voor het ‘voeden’ van de online tool 97 interviews verricht, 15 focusgroepen georganiseerd en 376 vragenlijsten afgenomen. De interactieve tool bestaat uit drie componenten: een informatief deel, het vergelijken van behandelopties en een voorkeurswijzer. Voor iedere patiënt zijn er persoonlijke overwegingen om bepaalde keuzes wel of niet te maken en de mate van genderdystrofie te minimaliseren. Het is belangrijk om samen met de arts te beslissen en dat lukt uiteindelijk beter als de patiënt goed op de hoogte is van alle opties.

Zorgrichtlijnen genderpatiënten

Op de website van GenderAid kunnen we lezen: ‘De GenderAid focust zich op het Nederlandse zorgsysteem. Hier is de zorg gestoeld op de zorgrichtlijnen van de World Professional Association for Transgender Health. GenderAid betreft de genitale genderzorg in heel Nederland en is niet verbonden aan een specifiek zorgcentrum. Aan de hand van ontwikkelingen binnen de maatschappelijke en medische wereld van genitale genderchirurgie zal de website voortdurend worden aangepast en steeds interactiever worden.’