Internetconsultaties BgZ en Medicatieafspraak van start

22 februari 2023
Data-arts-dokter-gegevensuitwisseling
Overheid
Nieuws

Onlangs zijn twee internetconsultaties van start gegaan op het gebied van standaarden voor gegevensuitwisseling. Het gaat om twee belangrijke bouwblokken voor standaard, veilige gegevensuitwisseling: Basisgegevensset Zorg (BgZ) en een medicatieafspraak in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De consultaties zijn begonnen op 14 februari en belanghebbenden kunnen tot en met 28 maart online reageren.

  1. De Basisgegevensset Zorg (BgZ) is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend van belang is voor continuïteit van zorg. De gegevens kunnen door zorgverleners en patiënten eenduidig worden vastgelegd, onderling gedeeld en hergebruikt.
  2. De PGO is een online omgeving of app waarin de patiënt inlogt om zijn medische gegevens in te zien. PGO’s moeten voldoen aan eisen waardoor de gegevens op een veilige en betrouwbare manier beschikbaar worden gesteld. De patiënt bepaalt zelf of hij de gegevens ophaalt in zijn PGO.

Informatie over internetconsultaties

Op Overheid.nl is meer informatie te vinden over beide internetconsultaties:

BzG: in het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) staat dat sommige gegevensuitwisselingen kunnen worden aangewezen die verplicht elektronisch moeten worden uitgewisseld. Dit conceptbesluit zorgt dat in het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Begiz) de overdracht van cliëntgegevens tussen instellingen voor medisch specialistische zorg als aangewezen gegevensuitwisseling wordt gezien. Dit type gegevensuitwisseling moet daardoor gaan voldoen aan de eisen van de Basisgegevensset Zorg (BgZ).

Verder kan de cliënt binnen een eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) zijn cliëntgegevens inzien. Dit draagt bij aan de juistheid van de gegevens, het samen beslissen met de zorgverlener en het voeren van eigen regie binnen zijn behandelrelatie.

Medicatieafspraak in PGO: in de Wegiz staat dat een zorgverlener de gegevens die voor de cliënt relevant zijn beschikbaar stelt voor een persoonlijk gezondheidsomgeving (PGO) die de cliënt gebruikt. De PGO’s moeten voldoen aan eisen waardoor de gegevens op een veilige en betrouwbare manier beschikbaar worden gesteld.

Wegiz ligt bij Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft al ingestemd met de Wegiz, die standaard veilige gegevensuitwisseling gaat verplichten. In januari 2023 heeft minister Kuipers de Eerste Kamer uitleg over het concept-besluit gegeven.

Als de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel, komt onder de Wegiz het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Begiz). De Begiz kan verplichten dat bepaalde gegevensuitwisselingen elektronisch plaatsvinden. Voordat zo’n verplichting plaatsvindt, wordt eerst een internetconsultatie gepubliceerd. De Begiz was in 2022 in internetconsultatie.

Geprioriteerde gegevensuitwisselingen

Momenteel zijn er vier geprioriteerde gegevensuitwisselingen in de Wegiz, waarvoor als eerste (verplichte) standaarden beschikbaar moeten komen:

  • Medicatieoverdracht: versturen recept door huisarts aan de ter handsteller en medicatiegegevens;
  • Basisgegevensset Zorg (hierna: BgZ) tussen MSZ-instellingen;
  • Beeldbeschikbaarheid en bijbehorend verslag (Radiologie) tussen MSZ-instellingen;
  • Verpleegkundige overdracht.