Search
Close this search box.
Search

Kuipers beantwoordt Wegiz-vragen van Eerste Kamer

Het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is door de tweede kamer aangenomen en wordt nu in de Eerste Kamer behandeld. Deze mag uiteindelijk het wetsvoorstel alleen maar aannemen of verwerpen. De behandeling van de nieuwe wet roept bij leden van de Eerste Kamer een aantal vragen op en die heeft VWS-minister Kuipers op 26 januari 2023 uitgebreid beantwoord in een speciale brief.

Het wetsvoorstel voor elektronische gegevensuitwisseling (Wegiz) is op 27 september 2022 unaniem door de Tweede Kamer aangenomen. Om officieel wet te worden moet de Wegiz eerst nog door de Eerste Kamer en dat proces is nu in volle gang. De vragen van de leden van de Eerste Kamer gaan onder meer over de Meerjarenagenda Wegiz, de overeenkomsten en verschillen tussen de Wegiz en de European Health Data Space (EHDS), de uitwisseling van gegevens met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), privacy en generieke functies en infrastructuur.

Contouren stapsgewijze aanpak Wegiz

Een essentiële vraag uit de Eerste Kamer is of de regering de contouren aan kan geven van de stapsgewijze aanpak van het gehele traject met de meerjarenagenda. Kuijpers geeft hier dan ook gedetailleerd antwoord op. Hij stelt: Ik werk op dit moment aan de als eerste geprioriteerde gegevensuitwisselingen, te weten:

• Medicatieoverdracht: versturen recept door huisarts aan de ter handsteller
  en medicatiegegevens;

• Basisgegevensset Zorg (hierna: BgZ) tussen MSZ-instellingen;

• Beeldbeschikbaarheid en bijbehorend verslag (Radiologie) tussen MSZ-instellingen;

• Verpleegkundige overdracht.

In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat de acute zorg wordt toegevoegd aan de geprioriteerde gegevensuitwisselingen. Later wordt er ook een start gemaakt aan laboratoriumgegevens medicatie en contra-indicatie en overgevoeligheden, beide ten behoeve van de  medicatieoverdracht. Verder verwijst Kuipers voor de planning naar de uitgebreide Meerjarenagenda van Wegiz.

Marktwerking en administratieve druk

Eén van de partijen in de Eerste Kamer stelt dat er door de marktwerking meer gegevensuitwisseling nodig is en vraagt of die extra administratieve handelingen kunnen worden verminderd door de zorg weer onder één dak te brengen. Kuipers geeft in zijn antwoord aan dat de administratieve belasting in de toekomst af zal nemen, omdat ten gevolge van de Wegiz sommige gegevens gestandaardiseerd worden. ‘Ingevolge de Wegiz zullen sommige gegevens gestandaardiseerd worden, wat tot uniformiteit van handelen zal leiden en waardoor er bijvoorbeeld minder rondgebeld hoeft te worden.’

Pricacy leeft in Eerste Kamer

Vragen over privacy en beveiliging worden ook door de leden van de Eerste Kamer aan de orde gesteld. Kuipers bevestigt dat het belangrijk is om uiteindelijk alle beveiligingseisen in één wettelijke regeling samen te brengen. Een aantal fracties vraagt aansluitend hierop op welke manier de Wegiz het makkelijker voor burgers maakt om hun rechten, zoals het recht op inzage en correctie van persoonsgegevens, uit te oefenen en hoe dat concreet vorm gaat krijgen.

Kuipers antwoordt: ‘Ik vind het belangrijk dat het recht op inzage en correctie voor cliënten goed uitgevoerd kan worden. Daarom geef ik bij de opdrachtverlening aan de NEN, voor het opstellen van iedere afzonderlijke norm, richtinggevende kaders mee. In deze kaders laat ik specifiek opnemen dat de norm dient te verzekeren dat een cliënt zijn rechten onder de AVG – zoals het recht op inzage of rectificatie – kan effectueren. Daarnaast zal ik benadrukken dat IT-producten en -diensten aan de AVG dienen te voldoen. Overigens biedt de Wegiz de kans om zorgaanbieders te verplichten om via PGO’s cliënten meer inzicht in hun medische gegevens te geven. Dit vergemakkelijk voor cliënten de uitoefening van het recht op inzage.’

Wegiz & EHDS

Aangaande vragen over eventuele spanning tussen Wegiz en EHDS stelt Kuipers dat hij er op alle fronten, ook in Brussel, aan werkt om beide wetgevingen zoveel mogelijk met elkaar in lijn te brengen. Onderzoek van Radboud Universiteit toont in ieder geval sowieso aan dat de Wegiz naast EDHS gewoon nodig blijft.

Tot zover een aantal vragen die in de Eerste Kamer naar voren kwamen. Uiteraard is het onmogelijk om volledig te zijn. Wie alle vragen van de politieke partijen en de bijbehorende antwoorden gedetailleerd wil nalezen, verwijzen we graag naar dit document op de website van het ministerie van VWS.  

Peter icthealth

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Regionale participatiehubs
Subsidie voor coalitievorming voor regionale participatiehubs
Wervingscampagne
Bijzondere wervingscampagne Reinier de Graaf
Neuromorphic Computing
Elektronische devices gebaseerd op neuromorphic computing
Hersenatlas
Zwaartekracht-subsidie voor hersenatlas en het lot van eiwitten
Aneurysma
Nieuwe betrouwbare methode om aneurysma’s te volgen
leerling-verpleegkundigen
Albert Schweitzer succesvol met behoud leerling-verpleegkundigen
Databeschikbaarheid
Betere zorg dankzij goede databeschikbaarheid
Woonomgeving
Empathische woonomgeving past zich aan bij wensen bewoners
Gegevens delen
Derde pilot proactief gegevens delen
Digitalisering expertisecentrum
Expertisecentrum bundelt kennis digitalisering en welzijn
Volg jij ons al?