Investering RedMedTech II in startups die zorg toegankelijker maken

26 november 2018
handschudden-man-vrouw-laptop
eHealth
Nieuws

Cardiacbooster, CitiusBio en Binnovate Digital Health zijn de eerste drie startups die een lening ontvangen uit het RedMedTech Discovery Fund II. Dit fonds is een vervolg op het RedMedTech Discovery Fund I en is beschikbaar gesteld in samenwerking met Health Valley Nederland, Radboudumc, Saxion en Oost NL. Tijdens het eerder dit jaar gehouden Health Valley Event kondigde gedeputeerde Michiel Scheffer het nieuwe fonds voor innovatieve startups in Life Sciences & Health aan.

Dirkjan Masman, voorzitter van de Stichting RedMedTech Discovery Fund stelt in een bericht van Oost NL dat het doel van het verstrekken van de leningen voor een maximum van 250.000 euro is om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van Cardiacbooster, CitiusBio en Binovate Digital Health. De Stichting wil deze startups helpen een cruciale ontwikkelingsfase richting vervolgfinanciering te overbruggen. “De leningen zorgen er daarnaast ook voor dat drie veelbelovende startups hun ontwikkeling in de provincie Gelderland kunnen voortzetten."

Bijdrage aan toegankelijke zorg

Volgens Theo Föllings, penningmeester van Stichting RedMedTech Discovery, neemt de zorgvraag toe en staat de betaalbaarheid van de gezondheidszorg staat onder druk. “Cardiacbooster, CitiusBio en Binnovate Digital Health dragen allen bij aan de uitdaging om zorg toegankelijk en betaalbaar voor iedereen te houden." Bij de RedMedtech Discovery Fund Foundation II kunnen startups een lening aanvragen tot 250.000 euro, die gebruikt mag worden om intellectueel eigendom te verwerven, pre-seed activiteiten op te zetten en of een proof-of-conceptstudie te ontwikkelen. Met dit fonds wil de provincie Gelderland kansen creëren voor innovatieve ondernemers in de regio. CardiacBooster, een spin-off van Radboudumc, heeft als doel de overlevingskansen van patiënten na een hartaanval te doen vergroten en het risico op chronische orgaanschade te beperken. "Het apparaat van CardiacBooster zal cardiologen helpen het hart van de patiënt te ondersteunen in de meest kritieke fase na een hartaanval," zegt Daniël van Dort, CSO van CardiacBooster B.V. en uitvinder van de technologie. De lening van RedMedTech zal de ontwikkeling en preklinische testen van de technologie van het bedrijf helpen versnellen, waardoor we een stap dichter bij de behandeling van patiënten in nood komen," voegt Florian Ludwig, CEO CardiacBooster, toe. CitiusBio, een medtech bedrijf gevestigd in Nijmegen, heeft de ambitie om een eigen hoog gevoelig point-of-care-platform met eigen diagnostische assays te ontwikkelen. "Met de hoog-sensitief troponine test op ons diagnostische platform kunnen we een hartinfarct beter en sneller detecteren bij de patiënt. Hierdoor kan de behandeling ter plekke beter en sneller worden ingezet.", zegt Chris Rosmalen, " CEO van CitiusBio. "De lening van RedMedTech zal ons helpen om een proof-of-concept van onze eigen hoog-sensitief troponine test te ontwikkelen om belangstelling van potentiële grotere bedrijven en investeerders te wekken," vult Rob Lips, CBO van CitiusBio aan. Rockstart-alumni Binnovate Digital Health, een digital health startup uit Nijmegen, ontwikkelt de Renaltracker, een zelfmanagementplatform voor mensen met chronische nieraandoeningen. Kirby Binayao, CEO van Binnovate Digital Health: "Met RenalTracker kunnen nierpatiënten zelf hun nierziekte managen op een manier die beter past bij hun individuele toestand en voorkeuren. Met de lening van RedMedTech kunnen we samen met ons partnerziekenhuis betere klinische resultaten behalen."

Investeringen in startups

Oost NL investeerde eerder dit jaar ook al samen met Holland Venture in de medische startup MedAngel, om zo verdere groei en internationalisering mogelijk te maken. MedAngel ontwikkelde een sensor – MedAngel ONE – die real time de temperatuur van medicatie kan meten. De metingen worden via een app op de smartphone, die gekoppeld is aan een database met veilige temperatuurranges per medicijn, vergeleken op effectiviteit en alarmeert wanneer het dreigt mis te gaan. Begin dit jaar werd bekend dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 12 miljoen euro investeren in startende ondernemingen die innovatieve zorgtechnologie ontwikkelen. Via de SEED Capital-regeling kunnen investeringsfondsen geld steken in mkb’ers met slimme zorgideeën.

Waterproef voor startups

In het aankomende nummer van ICT&health gaat Redactieraad-lid Bart Collet in op de vele gevaren die startups wachten in hun opstartfase. Hij vergelijkt hun beproevingen met die van het Godsoordeel, zoals de water- en vuurproeven die moesten bepalen of iemand een heks was. Lees hierover meer in ICT&health 6: 'Startups nog steeds overgeleverd aan de waterproef'.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!