Investeringen in digitale huisartsenzorg en coronahulp

18 augustus 2021
Doctor-Computer-D
Digitalisering
Nieuws

Zilveren Kruis heeft via haar innovatiefondsen in 2020 zo'n 4,6 miljoen euro geïnvesteerd in vernieuwing van de zorg en het verbeteren van de gezondheid. Meer dan de helft van die investeringen kwamen ten goede aan het dichter bij huis brengen van de zorg. Diensten zoals de digitale huisartsenzorg Flexdokters. Daarnaast is ook geïnvesteerd in de opleiding van corona zorgpersoneel met behulp van Virtual Reality.

De digitalisering van de zorg, en het werken met digitale toepassingen, heeft tijdens de corona pandemie een enorme versnelling doorgemaakt. Daardoor zijn ook meer mogelijkheden ontstaan voor het helpen van mensen in hun eigen, vertrouwde, omgeving. Met investeringen uit de innovatiefondsen Stichting Achmea Gezondheidszorg, Fonds Stichting Gezondheidzorg Spaarneland en Stichting Theia, wil Zilveren Kruis daar een bijdrage aan leveren.

Digitale huisartsenzorg

Een van de initiatieven die via deze investeringen ondersteund worden is Flexdokters. Dit is een onafhankelijk initiatief vàn huisartsen vóór huisartsen. Door het slim inzetten van digitale mogelijkheden kan de patiënt zelf bepalen op welke manier en op welk moment hij zorg van je huisarts wil krijgen. Dat kan via een videoconsult, een huisbezoek - waarvoor de sommige huisartsen met de bakfiets op pad gaan - of in de praktijk.

Bij het online maken van een afspraak kan de patiënt ook zelf bepalen hoeveel tijd hij nodig heeft om de zorgvraag met de huisarts te bespreken: 10, 20 of 40 minuten. De digitale consulten zorgen ervoor dat huisartsen meer tijd over houden voor hun patiënten. Het afgelopen jaar boden 27 Flexdokters van 9 huisartspraktijken, in 8 steden op deze manier huisartsenzorg aan hun patiënten.

Investeringen Corona gerelateerde zorg

Een substantieel deel van de investering is het afgelopen jaar besteed aan corona gerelateerde zorg en hulp, zoals de virtual reality ondersteunde opleiding van zorgprofessionals voor het verzorgen van COVID-19 patiënten. Maar ook het bieden van psychologische support aan COVID-patiënten en hun naasten om trauma achteraf te voorkomen.

Andere voorbeelden zijn boodschappendienst Zoefzoef voor COVID-19 patiënten die minder mobiel zijn en niemand hebben die voor hen naar de winkel kunnen. Of de online voorlichting over COVID-19 via coronalongplein, coronaplein.nu en Kleinecoronahulp.nl. Die laatste website biedt de mogelijkheid om financiering aan te vragen voor kleine, lokale initiatieven, die bijdragen aan het helpen van (voedselvoorziening voor) dak- en thuislozen en kwetsbaren.

Het geld van de innovatiefondsen is afkomstig van de voormalige, aanvullende, verzekeringen van de ziekenfondsen.